Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a examinat, în cadrul ședinței organizate, ieri, 5 august, în regim on-line, informații privind pregătirea instituțiilor de învățământ și desfășurarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021, în condițiile situației epidemiologice. Informațiile au fost prezentate de Secretarul de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Natalia Grîu. Potrivit datelor ministerului, din 1249 de instituții de învățământ general din țară, 808 instituții sau 64,69% intenționează să aplice modelul 1 de învățare din cele șapte propuse de minister. Acesta prevede prezența fizică a elevilor 100% la școală.

Pentru a aplica acest model, instituțiile vor fi obligate să aplice reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în condițiile epidemiologice de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar. Potrivit Secretarului de Stat, acestea vor avea statut de document reglator care va stabili managementul acțiunilor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, după caz, a altor subdiviziuni ale consiliilor raionale/municipale, cadrelor didactice și de conducere în vederea organizării procesului educațional în condițiile epidemiologice de COVID-19.

Reglementările se referă, inclusiv, la asigurarea distanței fizice în sălile de clasă, care trebuie să fie de 1,5 metri, elevul fiind singur în bancă – în acest caz copilul nu va avea nevoie de mască.

De asemenea, se reglementează efectuarea transportului în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ. Unitățile de transport vor trebui să fie dotate cu soluții dezinfectante cu dozatoare, iar copiii vor purta măști. Deoarece circulația neorganizată a elevilor, în special, în municipiul Chișinău, conține riscul de infectare, instituțiile de învățământ sunt încurajate să identifice soluții pentru asemenea situații, împreună cu părinții.  

Totodată, proiectul documentului prevede prevenirea aglomerării spațiilor, inclusiv mobilizarea tuturor spațiilor disponibile în cadrul instituțiilor. Este prevăzută crearea în interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli de clasă, coridoare, cantine) a unor circuite clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul școlii și de părăsire a acesteia. ”Toate spatiile trebuie să fie organizate în așa mod, încât copilul să nu fie nevoit să poarte mască”, a subliniat Secretarul de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Reglementările se referă, de asemenea, la protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar, în special a celor aflați în grupele de vârstă cu risc și/sau având acțiuni cronice și/sau dizabilități. Instituțiile vor achiziționa termometre digitale ”fără contact”, iar școlile deficitare vor fi sprijinite în achiziționarea acestora, precum și a soluțiilor dezinfectante. Vor fi stabilite norme de soluții dezinfectante pentru o clasă, toate clasele vor avea dozatoare.

A fost subliniat faptul că toate reglementările sunt similare și obligatorii atât pentru instituțiile de învățământ publice, cât și pentru cele private.

Fiecare instituție va elabora Ghidul părintelui și Ghidul elevului, în funcție de reglementările lansate de minister și modelul educațional selectat de instituție. 

În același timp, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor,  Agenția Națională de Sănătate Publică, Organizația Mondială a Sănătății se află în proces de identificare a unei soluții optime pentru alimentarea celor 140 de mii de elevi din treapta primară și din unele categorii speciale.

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are în vedere un scenariu dedicat unei eventuale extinderi a epidemiei de COVID-19 în care aplicarea modelului ”față în față” nu va fi posibilă.

Potrivit Ministerului, 267 instituții de învățământ general intenționează să aplice în noul an școlar modelul învățării combinate. În acest sens, se depun eforturi pentru mobilizarea resurselor, la nivel central, local și din donații, în vederea procurării laptopurilor. Concomitent, continuă Programul național de alfabetizare digitală a cadrelor didactice. De asemenea, continuă înregistrarea video a lecțiilor pentru ”Biblioteca digitală”, conform curriculei, acestea urmând să fie transmise prin intermediul televiziunii și online. Lecțiile, inclusiv în limba rusă, sunt predate de profesori cu experiență, din toată țara, selectați prin concurs deschis.

De asemenea, Ministerul, studiind evoluția după relansarea procesului de educație obligatorie, va examina oportunitatea reluării activității și a instituțiilor din învățământul extrașcolar, inclusiv a centrelor pentru copii, școlilor de arte, etc. În luarea deciziei privind relansarea acestora se va ține cont de evitarea presiunii mari asupra sistemului medical.

Cele șapte modele pentru începutul anului de studii 2020-2021, propuse pentru consultări publice pot fi văzute AICI.