Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei au semnat un acord de împrumut de 70 de milioane euro pentru a atenua impactul COVID19 asupra sănătății și ocupării forței de muncă, transmite IPN. Într-un comunicat de presă a Ministerului Finanțelor, se precizează că împrumutul este structurat în două componente: sănătate și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii.

Astfel, 40 milioane euro vor fi oferite pentru componenta sănătate și vor finanța următoarele tipuri de cheltuieli: achiziția, în cadrul procedurilor de urgență, a echipamentelor medicale și materiale consumabile, reabilitarea și transformarea spațiilor/unităților medicale, mobilizarea de expertiză suplimentară, întru asigurarea măsurilor de răspuns de urgență la COVID-19.

Alte 30 milioane euro vor fi oferite în calitate de suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. Mijloacele financiare vor oferi finanțare pentru capital circulant și nevoile de investiții ale IMM-urilor afectate de criză, ajutându-le să păstreze locuri de muncă viabile. Această componentă va fi realizată prin recreditarea beneficiarilor finali prin intermediul instituțiilor financiare participante.

Ministrul Finanțelor a precizat că acordul respectiv reprezintă un răspuns eficient și prompt la necesitățile țării în lupta cu COVID-19, precum și consecințele acestei pandemii: „Atenuarea efectelor COVID-19 asupra sănătății populației Republicii Moldova și asupra economiei naționale rămâne în continuare o prioritate a Guvernului”.

La rândul său, guvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Rolf Wenzel a declarat că, deoarece COVID-19 continuă să aibă un impact foarte mare asupra economiei și societății, este vital ca țările membre ale Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei să-și sporească capacitățile de răspuns: „Suntem încântați să sprijinim Republica Moldova în eforturile sale de a consolida sistemul de sănătate, precum și de a oferi ajutorul necesar pentru întreprinderile mici afectate de criză", a adăugat guvernatorul.