40 la sută din efectivul în termen al trupelor de carabinieri va fi înlocuit, către anul 2020, cu personal profesionalizat, iar actualul Departament al Trupelor de Carabinieri se transforma în Inspectoratul General al Carabinierilor, ca urmare a implementării Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020, prevăzută într-un recent proiect de hotărâre a Guvernului, ce îşi propune astfel revizuirea legislaţiei privind statutul şi competenţele carabinierilor, trecându-se progresiv la profesionalizarea personalului din această instituţie şi efectuarea serviciului pe bază de contract.

Din prevederile existente rezultă faptul că nu au fost delimitate precis atribuţiile în domeniul ordinii şi securităţii publice între Poliţie şi Carabinieri și nu există nici prevederi de complementaritate și interoperabilitate în acest sens, informează Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020.

Carabinierii urmează să fie reorganizați și integrați în sistemul polițienesc, cu păstrarea statutului militar, a individualității instituționale, specificului organizatoric, funcțional și a independenței operaționale. Departamentul Trupelor de Carabinieri se va transforma în Inspectoratul General al Carabinierilor (IGC).

Printre obiectivele specifice a acestei strategii se numără și înlocuirea progresivă a militarilor în termen cu personal profesionalizat (2017 – 10%; 2018 – 20%; 2019 – 30%; 2020 – 40%). De asemenea, se propune crearea structurilor de management operaţional în cadrul Trupelor de Carabinieri, capabile să asigure coordonarea integrată a forţelor şi mijloacelor cu termenul de realizare 2018-2020.

Având în vedere situația internă și internațională, se impune menținerea în RM a sistemului polițienesc dual în care funcționează complementar structuri de poliție civilă (Poliția) și cu statut militar (Carabinierii). Acesta este practicat cu succes în numeroase state europene – Italia, Franța, România, Spania, Portugalia, Olanda, Polonia, Turcia.

Ca urmare, carabinierii vor deveni o structură profesionalizată, capabilă să îndeplinească misiuni specifice în situații de normalitate, situații specifice și situații de criză  de ordine publică și, totodată, atribuțiile prevăzute de lege în situații de urgență, de asediu și de război. 

Astfel, restabilirea ordinii publice urmează să devină misiunea principală a Carabinierilor, iar menținerea ordinii publice - misiunea principală a Poliției.

La etapa inițială, sarcinile de asigurare a ordinii publice vor fi atribuite atât Poliției, cât și Carabinierilor și vor fi realizate independent sau prin sprijinul operațional reciproc. 

Până la atingerea capacităţii operaţionale complete a IGC, asigurarea ordinii publice trebuie să revină ca misiune secundară atât Poliției, cât și Carabinierilor, deoarece, în practică, niciuna din cele două instituții nu poate acoperi operativ teritoriul național în mod corespunzător. Totodată, se pot produce, concomitent, evenimente care, prin număr, amploare, loc și dezvoltare geografică, nu permit gestionarea exclusivă de către Poliție ori de către Carabinieri.

Prezenta Strategie are ca țintă alinierea acțiunilor planificate la prevederile Acordului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova.

Amintim că, Ministerul Afacerilor Interne, a inițiat începând cu data de 02 februarie 2017, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Data limită pentru comentarii este 22 februarie 2016.