Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a aprobat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul legii privind la Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Potrivit autorilor proiectului, modificările respective au ca scop îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova și atragerea investițiilor străine directe în țara noastră, pentru a crea locuri de muncă și genera venituri impozabile la buget.

În acest sens, proiectul de lege introduce amendamente direcționate spre facilitarea procedurii de acordare și prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru asociații sau acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în țara noastră.

Astfel, se propune reducerea numărului minim de locuri de muncă create de un investitor străin de la 4 la 1, iar investiția minimă se micșorează de la 60 la 30 salarii medii lunare.