Criza cauzată de efectele epidemiei COVID-19, pe plan mondial, a avut un impact negativ și asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova. Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2020 s-au cifrat la 155,7 milioane dolari SUA, cu 3,9% mai mult, față de luna precedentă și cu 26,0% mai puțin, comparativ cu luna mai 2019.

 

În ianuarie-mai 2020 exporturile de mărfuri au însumat 980,6 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 15,4%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 760,9 milioane dolari SUA (77,6% din total exporturi), fiind în scădere cu 6,7% față de ianuarie-mai 2019, care a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 4,7%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) au totalizat 618,3 milioane dolari SUA (cu 14,2% mai puțin, față de ianuarie-mai 2019), deținând o cotă de 63,0% în total exporturi (62,2% - în ianuarie-mai 2019).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,5% (în ianuarie-mai 2019 – 14,7%), ce corespunde unei valori de 161,6 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 5,1%, comparativ cu ianuarie-mai 2019.

Conform structurii exporturilor după principalele țări de destinație a produselor și mărfurilor autohtone pentru ianuarie - mai curent, România continuă să conducă acest clasament, fiind urmată de Federația Rusă, Germania, Italia, Turcia și Polonia.