Fostul deputat democrat, Cornel Dudnic, este acuzat de încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale de Integritate (ANI), în perioada 2015-2019, în timpul exercitării mandatului de deputat, Dudnic a admis dublă stare de incompatibilitate, deținând alte două funcții – calitatea de Prim-vicepreședinte în cadrul unei federații sportive și cea de administrator a unui SRL.

În contextul dat, inspectorul de integritate a stabilit că, având la dispoziție termenul legal de 30 de zile pentru soluționarea stărilor de incompatibilitate, fostul deputat ar fi continuat în mod ilegal să-și exercite concomitent mandatul de deputat și cele două funcții.

Pe cauza dată, dacă actul de constatare va rămâne definitiv, ANI va aplica în privința fostului deputat -  interdicția de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, dar și  funcția electivă de deputat,  pentru un termen de 3 ani.

Inspectorul de integritate a sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova despre acest caz.

Actul de constatare emis de ANI a fost contestat de către Dudnic în instanța de contecios administrativ.