În cadrul ședinței Comisiei Control al Finanțelor Publice a avut loc auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale CEC (încheiate la 31 decembrie 2018) și a fost prezentat Raportul auditului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pt alegerile parlamentare din 24 februarie, 2019. Președintele comisiei, deputatul Igor Munteanu relevă că există multe carențe identificate la Comisia Electorală Centrală:

„Deși au admis existența unor lacune, reprezentanții CEC au refuzat să accepte multe din observațiile clare ale Curții, formulându-se astfel Opinie cu anumite rezerve. Comisia (CFP) recunoaște existența unor carențe legislative, dar nu poate ignora și nici trece cu vederea încălcările grave ale normelor contabile, practica derogărilor discreționare, achitarea de recompense funcționarilor elctorali aflați sub jurisdicția CEC, în lipsa prevederilor legale, imobilizarea de resurse publice în valoare de 46,9 mln lei (58,6% din totalul celor alocate din bugetul public), neutilizate, etc.

Din păcate, misiunea încheiată de audit la CEC asupra gestionării bugetului alocat pt scrutinul din 24 februarie, 2019, atestă lacune și derogări aferente proceselor de planificare, elaborare/aprobare a unor cheltuieli, abateri și neconformități grave în procesul de achiziții și bunuri/servicii, ceea ce susține concluzia Curții că, întregul proces de achiziții pt alegerile din 24 februarie, 2019, a fost compromis. Au fost depistate mai multe situații de evitare a procedurilor de achiziții pe fundalul lipsei unui control intern corespunzător la CEC, care a produs numeroase nereguli și incertitudini la utilizarea bugetului acestei instituții”, spune Munteanu, potrivit unui comunicat al Platformei DA. 

În concluzie, acesta a cerut CEC să se conformeze concluziilor și recomandărilor Curții de Conturi, auditurile căreia trebuie să ajute la instalarea unor standarde superioare de gestionare a banilor publici; a recomandat formarea unui Grup de lucru (Task force), delegat de CEC și Curte, prin intermediul căruia să fie elaborate propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ și legislativ, care să nu mai lase deciziile manageriale la discreția conducerii.

Totodată, Comisia i-a cerut Dlui V.Zara, Directorul ASP, invitat la ședință, să explice ce stă la baza deciziei de achiziționare a unui nou imobil pentru instituția sa în valoare de cca 120 mln lei, în condițiile unui deficit uriaș bugetar și a unor presiuni sanitare mult mai grave.

În context, Igor Munteanu a declarat:  „Pe măsură ce directorul ASP ne va furniza mai multe date despre scopurile acestei achiziții (încă neefectuate), Comisia (CFP) va face lumină asupra modului de folosire a veniturilor acestei autorități, fezabilitatea tehnică, economică, politică și funcțională a unor asemenea decizii.”