Problemele şi necesităţile asistenţei medicale primare au fost examinate, astăzi, în cadrul unei şedinţe de lucru, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip. Premierul a spus că reformele în sănătate nu trebuie privite separat, ci în complexitate. Astfel sistemul de sănătate trebuie să se bazeze pe 3 piloni: reforma spitalicească, de supraveghere de stat a sănătăţii publice şi reforma asistenţei medicale primare.

În prezentarea făcută, Ministerul Sănătăţii a scos în evidenţă principalele probleme din domeniul asistenţei medicale primare, între care: situaţia alarmantă privind asigurarea cu medici de familie, diferenţa mare de structură şi de prestare a serviciilor medicale în municipii şi în teritoriu, infrastructura învechită a asistenţei medicale primare şi necesitatea unor investiţii substanţiale. Au fost prezentate şi rezultatele reformelor efectuate în domeniul respectiv pe parcursul ultimilor 20 de ani, realizările obţinute şi problemele rămase nerezolvate.

În context, Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat să fie efectuată o analiză detaliată a situaţiei şi făcute propuneri concrete de îmbunătăţire, astfel ca în final să fie elaborat un model clar de reformare a asistenţei medicale primare. Premierul si-a exprimat dorința ca, această reformă, să fie implementată în paralel cu alte reforme din domeniul sănătăţii. Printre obiectivele reformei sunt racordarea sistemului de asistenţă medicală primară la modelul european, acoperirea mai bună cu medici de familie, în special în zona rurală, prin redistribuirea uniformă a cadrelor, sporirea încrederii pacientului în medicul său de familie, creşterea calităţii serviciilor medicale.

Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prezenţi la şedinţă, s-au arătat dispuşi să susţină reforma în domeniul asistenţei medicale primare şi să vină cu experienţa pozitivă a altor ţări în sectorul respectiv.

Conceptul de reformă urmează să fie definitivat, consultat cu toate părţile interesate, astfel ca la finele lunii februarie să fie prezentat spre examinare şi aprobare Guvernului. Totodată, până la sfârșitul anului curent urmează să fie finalizată procedura de contractare directă a medicilor de familie de către Casa Naţională de Asigurări în Medicină.

În prezent, în Republica Moldova activează peste 1700 de medici de familie, care lucrează în peste 280 de instituţii medicale primare şi care deservesc aproximativ 10 milioane de vizite ale pacienţilor anual.