În anul 2016 pe teritoriul țării au fost înregistrate 38856 infracțiuni , cu 6% mai mult față de anul precedent, 57% revenind infracțiunilor patrimoniale. O treime din numărul infracțiunilor (35%) au fost comise în municipiul Chișinău. Anumite tipuri de criminalități, precum pungășiile, furturile din locuințe și furturile de transport au cunoscut o creștere cauzată de factorii ce nu depind doar de poliție: starea economică din țară, rata șomajului ridicat, consumul de alcool, lăsarea fără supraveghere a locuințelor și neglijența cetățenilor față de bunurile personale. În același timp, infracțiunile grave și deosebit de grave au rămas la același nivel, iar analizele strategice ne arată că nici în viitor o creștere a acestor infracțiuni nu se prevede. Acestea sunt datele menționate de șeful IGP, Alexandru Pînzari, în cadrul prezentării Raportului de activitate pentru 2016.

La capitolul siguranței rutiere, în ultimii cinci ani, se atestă o descreștere de 13% a numărului de accidente rutiere, cauzele principale ale acestora fiind: neadaptarea vitezei la condițiile meteo, neacordarea priorității altor vehicule și neacordarea priorității pietonilor.

În perioada de referință, Poliția a desfășurat 17 campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice, inclusiv au avut loc multiple activități de informare, educare și responsabilizare a cetățenilor, acestea fiind una din prioritățile poliției. Educarea simțului de responsabilitate civică trebuie să înceapă din copilărie, cu implicarea întregii societăți: părinților, profesorilor, etc. Așa țări precum Suedia, Norvegia, Germania, SUA și altele investesc foarte mult în educarea copilului, inclusiv pe dimensiunea respectării legii.

În 2016, datorită suportului țărilor membre ale UE și Statelor Unite au fost achiziționate 59 unități de transport, inclusiv 8 laboratoare criminalistice mobile, echipamente și dispozitive moderne pentru investigarea crimelor, dar și aplicații informatice utilizate în activitatea poliției.

În 2017 sunt preconizate modernizarea a cel puțin 10 sectoare de poliție conform standardelor agreate cu partenerii de dezvoltare.

La fel, se dorește ridicarea eficienței activității poliției prin: îmbunătățirea capacităților de reacționare operativă la nivel național, implementarea unor măsuri de reorganizare instituțională în domeniul asigurării ordinii publice, inclusiv reorganizarea unor structuri polițienești la nivel regional în vederea asigurării suportului operativ necesar.

Poliția își propune să reducă timpul de reacționare la apelurile parvenite la numărul 902, prin crearea unui registru electronic unde vor fi înregistrate și monitorizate toate sesizările, pe tot parcursul, până la soluționarea acestora.

Totodată, IGP vrea consolidarea autorității și imaginii poliției în societate vor fi pe agenda poliției naționale pe parcursul anului 2017. 

La ședința consiliului de coordonare în format extins cu participarea ministrului Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, viceministrului Afacerilor Interne, Dorin Purice, consilierului Prim-ministrului RM, Eremei Priseajniuc, șefului IGP, Alexandru Pînzari, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, șeful-adjunct interimar al PCCOCS, Valeriu Bodean, șeful poliției de Frontieră, Fred Lecari și reprezentanți ai altor organe de drept, șefi ai inspectoratelor de Poliție teritoriale și subdiviziuni.