Datele privind calitatea, volumul, adâncimea şi conductivitatea apei vor fi colectate mai uşor din sondele de ape. Asta după ce a început procesul de instalare a 63 de senzori automaţi de monitorizare a apelor subterane, o parte dintre aceştia fiind deja conectaţi. Senzorii vin să sporească eficienţa monitorizării apelor subterane pe teritoriul ţării prin livrarea datelor complexe în reţeaua de monitoring existentă. Proiectul este susţinut financiar de partenerii externi, relatează Moldova 1.

Senzori automaţi de monitorizare a apelor subterane au fost instalaţi şi într-o sondă din oraşul Cricova. Respectiv, s-a diminuat şi timpul de prelevare a datelor, în doar două minute specialiştii colectează informaţia necesară, pe când anterior tot procesul dura mai bine de jumătate de oră.

„Înainte de a introduce senzorul în sondă,  în birou senzorul este programat, se introduce numărul sondei, localitatea şi intervalul la care se vor preleva datele. În senzor avem o baterie ce poate stoca 120 de date şi ne ajunge undeva pe zece ani”, a menţionat Aurelia Donos, hidrogeolog „Expediţia Hidro-Geologică”.

Astfel de senzori deja au fost instalaţi în 47 de localităţi din ţară. Ei permit îmbunătăţirea capacitatăţii de monitorizare a apelor subterane. Cu ajutorul lor sunt colectate date privind calitatea apei, volumul, adâncimea, inslusiv conductivitatea electrică a apei. Odată cu instalarea acestora şi unele sonde au fost modernizate.

„Sondele respective deja prezintă şi unele urme de deteriorări. O parte din sonde au fost înălţate, s-a adăugat o parte din ţeavă pe care se fixează capacul. Multe din sonde se află pe terenurile arabile”, a spus Oleg Prodan, inginer.

Instalarea senzorilor automaţi face parte din acţiunile întreprinse de autorităţi pentru a crea Registrul de Stat al Apelor. Un sistem informaţional care va permite mai uşor să fie monitorizate toate resursele de apă.

„Un obiectiv al nostru este să creştem volumele de apă din sursele de suprafaţă din cele două râuri, Prut şi Nistru, noi cunoaştem că în mare parte, undeva 80 la sută din staţiile de captare sunt subterane. Totodată avem o tendinţă în agricultură de a construi sisteme de irigare sau de a le construi pe cele care sunt vechi şi atunci având acest sistem informaţional. Conducerea ţării poate aproba anumite decizii, fie de a permite utilizarea mai largă a apelor, fie de a reduce un pic utilizarea acestor ape”, a declarant Dorin Andros, secretare de stat MADRM.

În ţară nu există o analiză completă a disponibilităţii resurselor de ape subterane. Oficial, în Registrul de Stat al Apelor sunt înregistrate aproximativ 7500 fântâni arteziene.