Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a propus majorarea mai multor amenzi pentru încălcarea legislației de protecție a mediului. Printre altele, MADRM propune mărirea cuantumului existent pentru contravențiile silvice, cu până la 16 mii de lei, iar pentru folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier și spațiile verzi se propune o amendă de circa 17,5 mii de lei, transmite MOLDPRES.

De asemenea, ministerul propune majorarea cuantumului sancțiunilor pentru  nerespectarea regimului de protecție și folosință a apelor. Astfel, pentru darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale și de altă natură, fără construcţiile și instalațiile care să prevină impurificarea și infectarea apelor sau influenţa lor dăunătoare, se propune o amendă de până la 15 mii de lei, comparativ cu 1,5 mii lei în prezent. Același cuantum se propune și pentru spălarea vehiculelor, utilajelor și ambalajelor în apele naturale, în preajma lor și în alte locuri neautorizate.

La capitolul contravențiilor pentru nerespectarea modului de protecție și folosință a subsolului, MADRM propune majorarea cuantumului existent (900 lei) pentru folosirea neautorizată a subsolului, încălcarea cerințelor și regulilor de înhumare (depozitare) în subsol a substanțelor și a deșeurilor nocive, a apelor uzate etc. până la 9 000 de lei.

Potrivit MADRM, în prezent dinamica creșterii săvârșirii contravențiilor și mărimea/valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea legislației de protecție a mediului sunt ineficiente, fapt ce duce la neconștientizarea de către făptași a efectelor negative și ireversibile cauzate mediului.  

„Beneficiile materiale și financiare, în cele mai frecvente cazuri din practică, au demonstrat că acoperă substanțial amenda aplicată contravenientului, iar prejudiciul adus mediului prin acțiunile ilegale, în cele mai multe cazuri, nu poate fi cuantificat în raport cu măsurile ce se impun pentru aducerea în stare inițială”, a explicat Maxim Popov, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Totodată, oficialul a menționat că propunerile au fost identificate în urma analizei stării de fapt a resurselor enumerate, mai ales ținând cont de importanța funcțiilor ecologice, economice și social-culturale pe care le îndeplinesc, asigurarea folosirii raționale a fondului forestier, a fondului apelor, altor resurse naturale și asigurarea protecției tuturor factorilor de mediu.

MADRM a propus majorarea amenzilor amintite după ce a examinat inițiativa Ministerului Justiției de a modifica Codul Contravențional al Republicii Moldova.