Guvernul R. Moldova a decis când vor fi recuperate cele 12 zile care au fost declarate libere pe parcursul stării de urgență. Hotărârea urmează să fie aprobată în ședința Guvernului din 3 iunie 2020.

Astfel, au fost stabilite următoarele zile lucrătoare pe parcursul anului 2020: 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie și 14 noiembrie.

În zilele de respective activitatea salariaților cu durata normală a timpului de muncă se va organiza după următorul regim de muncă: de la 8:00 până la 16:30, cu pauza de masă de la 12:00 până la 12:30. În zilele de luni până vineri, regimul zilnic de muncă se stabilește: de la ora 8:00 până la 17:30, cu pauza de masă de la 12:30 până la 13:00, în instituțiile/autoritățile publice din subordinea Guvernului pentru salariații cu durata normală a timpului de muncă; 2) de către conducătorul entității pentru alte instituții și autorități publice.

Orele de lucru echivalente cu 10 zile libere vor fi recuperate, începând cu 1 iulie 2020, prin majorarea, în zilele de luni până vineri, a timpului zilnic de muncă cu o oră și reducerea pauzei de masă cu 30 de minute.

Recuperarea zilelor declarate libere se va produce prin efectuarea concomitentă a extinderii timpului zilnic de muncă și muncii în zilele declarate în punctul 1 lucrătoare, până la epuizarea deplină a zilelor/orelor necesare de recuperat.

Evidența zilelor/orelor necesare de recuperat se va ține de către angajator în mod individual, pe fiecare salariat, inclusiv pe salariații care, în perioada următoare, vor solicita concediu de odihnă anual, concediu paternal sau concediu neplătit sau vor avea raporturile de muncă/serviciu suspendate, inclusiv pe motiv de boală sau traumatism, până la recuperarea deplină a zilelor declarate libere. Ordinul privind zilele/orele necesare de a fi recuperate se va aduce la cunoștința salariaților sub semnătură.

În caz de încetare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu până la recuperarea deplină a zilelor declarate libere, angajatorul va reține din plățile ce se cuvin salariatului salariul achitat pentru zilele/orele nerecuperate.

Pentru salariații remunerați cu salarii de funcție lunare, munca efectuată în zilele prevăzute, precum și orele recuperate în zilele de luni până vineri nu se remunerează și nu se consideră muncă suplimentară.

Prevederile punctelor 1-5 (din document) nu se aplică salariaților care, în zilele de 30 martie–3 aprilie, 7 aprilie–17 aprilie, 21 aprilie–24 aprilie și 27 aprilie– 30 aprilie 2020: 1) au activat în baza dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale (salariații instituțiilor medico-sanitare, serviciilor de salvare, urgență, asistență socială, apărării naționale, ordinii publice și securității naționale); 2) nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză; 3) aveau suspendate contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu; 4) s-au aflat în concediu medical, concediu paternal, concediu de odihnă anual, concediu neplătit; 5) au activat la decizia angajatorului (la distanță sau cu prezența în oficiu).

Salariații enumerați în prezentul punct nu au obligația de a se prezenta la muncă în zilele/orele declarate lucrătoare, iar salariul de funcție lunar al acestora nu va fi diminuat.