În primul trimestru al anului 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei, fiind în creștere de 10,3% față de trimestrul unu 2019 și în scădere cu 2,3% față de ultimul trimestru al anului 2019. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică.

Potrivit BNS, cel mai plătit sector este cel al Informațiilor și comunicațiilor, unde salariul mediu lunar constituie 17786,3 lei. Acesta este urmat de activitățile financiare și de asigurări – 13728,5 lei și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 11820,7 lei.

La polul opus se află domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului, unde salariul mediu este de 4842,6 lei, activitățile de cazare și alimentație publică – 5152,2 lei și artă, activități de recreere și de agrement - 5587,4.

Comparativ cu trimestrul I 2019, în toate activitățile economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial (între 3,8 și 17,1%), cu excepția activității administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii, în care au fost înregistrate scăderi nesemnificative ale câștigului salarial (cu 0,7%).

Comparativ cu trimestrul IV 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial (între 0,3 și 13,8%), acestea fiind determinate în principal de acordarea premiilor anuale în trimestrul IV. Creșteri ale câștigului salarial, comparativ cu trimestrul IV 2019, s-au înregistrat în: învățământ (+7,0%), artă, activități de recreere și de agrement (+5,9%), administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (+4,9%) și informații și comunicații (+1,1%).

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I 2020 – 7086,0 lei (+3,6% față de trimestrul I 2019), iar în sectorul economic (real) – 7834,2 lei (+12,7% față de trimestrul I 2019).

sursa: BNS