Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își exprimă îngrijorarea față de ultimele informații din mass-media, cu privire la inițierea și promovarea de către Guvern a unor proiecte legislative ce vizează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, fără consultarea opiniei CSM.

Astfel, pe ordinea de zi a ședinței Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului din 20 mai 2020, au fost incluse două proiecte de lege ce vizează modificarea Legii nr.947/19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii: Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 193/20.12.19 art. III alin. (4); Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la CSM art. 24 alin.(1) (propus de socialistul Vasile Bolea) prin care se propune ca pe perioada vacanței de membru al CSM din rândul judecătorilor, acestea să fie suplinite de judecătorii supleanți, până vor fi aleși membrii de bază. De asemenea se propune concretizarea modalității de determinare a majorității în cadrul CSM și Proiectul pentru modificarea art. 5 din legea nr, 947/1996 cu privire la CSM (propus de Igor Dodon)potrivit căruia se propune modificarea legii astfel încât să fie posibilă alegerea președintelui CSM din rândul membrilor care nu sunt judecători. Proiectele respective anterior au primit aviz pozitiv de la Guvernul RM, prin care a fost susținută conceptual inițiativa legislativă.

Potrivit art. 32 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017, cu privire la actele normative proiectul actului normativ, însoțit de nota informativă, se transmite spre avizare autorităților publice responsabile de implementarea prevederilor conținute în proiect, instituțiilor interesate, precum şi reprezentanților societății civile, care întocmesc şi prezintă autorului proiectului avizele la proiect.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, contrar prevederilor legale, proiectele vizate supra nu au fost expediate în adresa CSM, în vederea prezentării opiniei asupra acestora.

Subsidiar, CSM menționează că s-a stabilit o practică judicioasă prin care CSM nu este consultat în procesul de elaborare a actelor legislative ce țin de justiție ne fiind invitat la ședințele unde se discută propunerile legislative sau  uneori ”se uită”  a fi invitat la ședințele în care sunt discutate proiectele de interes major pentru sistem.

Reieșind din rațiunile stabilite de Constituție,  CSM apreciază ca fiind imperioasă colaborarea între puterile în stat or, justiția nu este a treia putere în stat, ci una din puteri, prin urmare Consiliul Superior al Magistraturii reiterează deschiderea spre colaborare cu celelalte puteri în stat, în scopul realizării reformelor inițiate.

Având în vedere faptul că proiectele vizate au fost examinate de către Comisia juridică, numiri și imunități și urmează etapa examinării în Parlament, precum și în vederea necesității reacționării prompte în raport cu ignorarea opiniei sistemului judecătoresc la elaborarea actelor legislative ce vizează organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc, considerăm oportun de a da publicității opiniile instanțelor judecătorești asupra proiectelor de lege menționate.

Menționăm că, sub paravanul unui proiect de lege, care propune ca funcțiile vacante de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie ocupate de membri supleanți până la alegerea celor de bază, actuala guvernare ar urmări să obțină majoritatea în această structură. Cel puțin, așa afirmă deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco, potrivit căruia coaliția PSRM-PD l-ar promova pe judecătorul Curții de Apel Chișinău, Anatolie Pahopol, în CSM. Proiectul de modificare a Legii cu privire la CSM a fost susținut astăzi de către democrați și socialiști în cadrul ședinței Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități.

Totodată, amintim că, corpul judecătoresc din Republica Moldova insistă să fie păstrată procedura de alegere a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din rândul judecătorilor și nu a profesorilor titulari. Opinia a fost exprimată în cadrul consultărilor publice organizate de către Parlament în privința proiectului de modificare a legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, de către președintele Asociației Judecătorilor din Moldova, Vladislav Clima.