Guvernul a votat angajarea răspunderii pentru rectificarea Bugetului de stat. Mai exact, autoritățile propun redirecționarea a 816 mln. lei în vederea susținerii activității de întreprinzător, a cetățenilor în perioada stării de urgență, precum și modificarea unor acte legislative.

Potrivit legislației, în cazul în care în decurs de 72 nu va fi depusă o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, aceste modificări vor intra în vigoare.

Detalii: DOC // Guvernul își asumă răspunderea pentru rectificarea Bugetului. Chicu vrea să redirecționeze 816 mln. lei

Principalele propuneri incluse în proiectul de lege sunt:

- Majorarea ajutorului de șomaj, suma minimă fiind propusă de 2775 lei;
- Acordarea ajutorului de șomaj în sumă de 2775 lei pentru persoanele ce se înregistrează în calitate de șomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de șomaj (extinderea categoriilor de persoane beneficiare);
- Susținerea familiilor defavorizate prin:

 (1) majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei pînă la 1300 lei, pe perioada stării de urgență
 (2) majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei).

- Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării, 100%/60% impozite și contribuții aferente salariilor/îndemnizațiilor achitate, în dependență de motivul sistării activității;
- Scutirea de plata pentru patentă a titularilor de patentă care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;
- Restituirea contribuțiilor sociale în sumă fixă pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;
- Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA;
- Amânarea până la 25 iulie a termenului de achitare taxelor locale pentru agenții economici care și-au sistat activitatea conform Deciziilor Comisiei Situații Excepționale;
- Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației, etc.

Potrivit prevederilor Constituției, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege. Executivul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de lege, votată de Parlament. În cazul în care Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat se consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.