Asociația Promo-LEX a publicat astăzi Raportul Final al Misiunii de Observare (MO) a Alegerilor Parlamentare Noi din circumscripția uninominală (CU) nr. 38 Hîncești. Acesta conține constatările, concluziile și recomandările Misiunii, privind desfășurarea scrutinului.

Potrivit unui comunicat a Promo-LEX, ținând cont de apropierea scrutinului prezidențial, MO atrage atenția asupra necesității corectării lacunelor normative, a Codului Electoral și acte conexe, printre care: reglementarea explicită a cazurilor ce pot fi calificate drept finanțare indirectă a campaniei electorale a anumitor candidați de către partide care nu sunt înregistrate în calitate de concurenți, însă efectuează agitație electorală, excluderea obligativității ca lista de subscripție să conțină numai semnături ale susținătorilor dintr-o singură localitate etc.

Alegeri desfășurate în condiții de risc și cazuri cu semne de transportare organizată a alegătorilor

Alegerile Parlamentare Noi în CU nr. 38 Hîncești, din 15 martie 2020 s-au desfășurat în condiții epidemice cu risc iminent care au pus participanții și alegătorii în pericol. În opinia MO Promo-LEX, Parlamentul este unica autoritate care avea dreptul de amânare a scrutinului. În condițiile legislative existente, amânarea putea fi pusă în aplicare exclusiv prin stabilirea stării de urgență, care de altfel a fost stabilită imediat după scrutin.

În ziua alegerilor, Misiunea a diminuat numărul observatorilor implicați, delegând o singură echipă mobilă care a activat în regim de observare redus, monitorizând procedurile electorale din 11 SV. În ziua alegerilor, observatorii identificat trei cazuri cu semne de transportare organizată a alegătorilor.

Cel puțin 125 993 de lei neraportați de către 5 din 7 concurenți electorali

În perioada monitorizată, concurenții au efectuat cel puțin 176 activități de promovare, cele mai utilizate fiind activitățile de distribuire/plasarea a afișajului electoral – 45%, urmat de întrunirile cu alegătorii – 30%. Per concurenți, cele mai multe activități de campanie au fost organizate de PPȘ – 34%, PSRM – 29% și PAS – 20%.

Potrivit rapoartelor depuse la CEC de către toți concurenții înscriși în cursă, ponderea majoră a cheltuielilor declarate este: pentru publicitate și materiale promoționale – 78%, pentru întruniri și evenimente – 15%, remunerarea personalului din stafful electoral – 3%; pentru utilizarea transportului – 3%; altele– 1%.

Promo–LEX constată că 5 din 7 concurenți electorali au omis reflectarea completă a cheltuielilor efectuate în campania electorală: PSRM (91 015 lei), CI Cobzac Grigore(16 978 lei), PDM(10 409 lei), Blocul UNIREA(6 122 lei),  PPȘ(1 469 lei). Suma totală estimată ca fiind neraportată este de cel puțin 125 993 de lei.

Organele electorale inaccesibile persoanelor cu necesități speciale și dezechilibrate din perspectiva de gen

Potrivit observatorilor Promo-LEX, structura de gen a BESV a fost dezechilibrată. Astfel, 85% din componența birourilor au fost femei, proporția păstrându-se și la nivel de conducere a BESV.

Situația rămâne precară și la capitolul accesibilitatea sediilor organelor electorale inferioare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și/sau persoanele cu nevoi speciale. De altfel, sediul CECEU nr. 38 este inaccesibil, iar sediile BESV sunt în proporție de 75% inaccesibile.

Erori procedurale în examinarea și soluționarea contestațiilor de către CEC

În perioada monitorizată, la CECEU a fost depusă o contestație, iar la CEC – un demers/sesizare și o contestație. Referitor la obiectul demersului, chiar dacă nu exista o solicitare expresă a semnatarului, CEC a solicitat instanței de judecată anularea înregistrării unui candidat. Solicitarea instituției fiind aprobată de instanțele de judecată.

Misiunea constată, comparativ cu practica scrutinelor precedente, asumarea de către CEC a unui rol mai activ în examinarea și soluționarea contestațiilor/sesizărilor. În același timp, subliniem, că soluționarea eficientă a contestațiilor și sesizărilor trebuie să aibă loc conform prevederilor legale materiale și procedurale. De asemenea, abordările și atitudinile autorității urmează a fi aplicate în mod egal tuturor concurenților.

Constatăm că numărul de alegători incluși în listele electorale de bază pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în CU nr. 38 s-a micșorat cu circa 169 de cetățeni cu drept de vot, comparativ cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Raportul integral poate fi accesat AICI