Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va solicita autorităților plata integrală a salariilor pentru cadrele didactice pentru perioada vacanței forțate. Cel puțin asta a declarat ministrul Igor Șarov, în cadrul unui briefing de presă. Totodată, acesta a anunțat că mai mulți elevi nu pot fi încadrați în învățământul la distanță, pe motiv că nu au acces la internet.

Noi vom solicita achitarea integrală a angajaților din sistemul educațional. Există dispoziția nr.6 a Comisiei pentru Situații Excepționale din 26 martie 2020: Pe perioada staționării pentru perioada unităților bugetare finanțate de la bugetul de stat, inclusiv prin transferul cu destinație specială, se calculează salariul în cuantum integral conform Legii”, a anunțat ministrul.

Totodată, acesta susține că 92 la sută dintre elevi din R.Moldova sunt antrenați în procesul educațional la distanță, ceilalți neavând acces la rețeaua de internet. Deși dă asigurări că Ministerul de resort analizează mai multe oportunități pentru conectarea lor, astfel încât aceștia să nu fie defavorizați în raport cu elevii implicați în proces, Șarov nu a dezvăluit niciuna dintre acele soluții.

În toate planurile care sunt examinate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, un prim accent avem pus pe problema legată de asigurarea cu computere, laptopuri, tablete, categoriile cele mai defavorizate. Repet, prin prisma oferirii egalității de șanse. Cea de-a doua problemă este cea a internetului și cea de-a treia problemă este formarea cadrelor didactice care nu au abilitățile necesare. Reieșind din aceste trei, ne-am făcut un program (...) Ulterior vă vom informa, acum este prematur de vorbit fiindcă trebuie identificată resursa financiară, cum vor evolua ulterior”, susține ministrul Educației.

Mai mult, acesta spune că unele companii din domeniu și-au propus serviciile pentru conectarea copiilor din familii defavorizate la internet, iar ministerul se află în discuții cu reprezentanții firmelor.

Iar în ceea ce privește recuperarea orelor și susținerea examenelor de absolvire, Igor Șarov a opinat că este prematur să fie luată o decizie, iar Ministerul analizează mai multe scenarii.

Totodată, acesta a îndemnat cadrele didactice să nu creeze exces de sarcini pentru elevi în această perioadă, iar managerii instituțiilor să evite presiunile asupra dascălilor.

În cadrul aceluiași briefing, ministrul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat că va asigura, prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psiho-pedagogică, organizarea asistenței psihologice la nivel național pentru elevi, cadre didactice, părinți.