Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ion Perju a emis un ordin, prin care dispune sistarea tuturor tipurilor de lucrări silvico-tehnice în fondul forestier de stat. Astfel, se interzice defrişarea copacilor din pădure, sub oricare formă: tăierea de produse principale, tăieri de produse secundare şi alte tăieri.

Ordinul a fost expediat pentru informare şi executare necondiţionată Agenţiei Moldsilva şi tuturor entităţilor subordonate, pentru ca administratorii entităţilor silvice să asigure respectarea şi îndeplinirea acestuia.

Totodată, conform ordinului, entităţile subordonate Moldsilva vor recepţiona masa lemnoasă recoltată în urma lucrărilor de exploatare a tuturor parchetelor.  

În context, recepţionarea producţiei lemnoase în parchetele neflnaliza va fi efectuată în strictă conformitate cu prevederile Ghidului pentru lucrări de punere în valoare a masei lemnoase destinate exploatării, recepţie, atestare a parchetelor, aprobat în anul 2017.

În cazul nerespectării prevederilor ordinului, administratorii entităţilor silvice vor fi sancţionaţi disciplinar, în conformitate cu legislaţia, în vigoare.

TVR Moldova