Odată cu instituirea stării de urgență în stânga Nistrului la data de 17 martie 2020, în localitățile Cocieri și Corjova din raionul Dubăsari au fost blocate o mare parte a drumurilor ce fac legătură între satele comunelor Cocieri și Corjova. Pe drumurile principale, aceste blocaje sunt constituite din reprezentanți ai ”serviciului de grăniceri”, care circulă liber și monitorizează. Iar pe drumurile adiacente, blocajele sunt formate din blocuri de beton, grămezi de pământ sau alte impedimente create artificial pentru a nu admite circulația, se arată într-un comunicat al Promo-LEX.

Se constată situația când, pe de-o parte, aceste blocaje au fost instalate în lipsa unor coordonări și decizii ale Comisiei Unificate de Control, deci contrar garanțiilor specifice pentru Zona de Securitate stabilite prin Acordul privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, din 21 iulie 1992. Iar pe de altă parte, amplasarea acestora în localități aflate sub controlul autorităților constituționale de la Chișinău nu este proporțională și constituie o premisă serioasă în încălcarea flagrantă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Odată cu instalarea posturilor și interzicerea accesului prin ele, au suferit și continuă să sufere și în prezent mai multe categorii de persoane care au nevoie în mod imperativ să circule: medici și farmaciști, agricultori, dar și alte categorii de persoane care activează în instituții de stat. Suplimentar, chiar dacă aceste posturi au fost instalate în localitățile Cocieri și Corjova, consecințele se răsfrâng și asupra locuitorilor localităților Molovata Nouă, Roghi și Vasilevca.

Mai mult ca atât, locuitorii acestor localități sunt indignați de lipsa de reacție a autorităților publice centrale constituționale. În pofida sesizărilor făcute de Asociația Promo-LEX la data de 24.03.2020 cât și a administrației publice locale din Cocieri din 27.03.2020, situația nu s-a schimbat. Or, în aceste momente și în acest context, locuitorii localităților menționate au nevoie de susținere și acțiuni prompte mai mult ca niciodată.

Locuitorii acestei regiuni au temerea rezonabilă că instalarea arbitrară, menținerea nejustificată și de lungă durată a acestor posturi de control, riscă să ciopârțească și mai mult localitățile Cocieri și Corjova. Or, prin aceleași metode, regimul de la Tiraspol a amplasat în trecut posturi de control și în alte regiuni ale zonei de securitate.

Reieșind din acestea, Promo-LEX solicită: Guvernului Republici Moldova și Comisiei Unificate de Control să identifice în regim de urgență posibilități de a lichida oricare blocaje a satelor Cocieri și Corjova, raionul Dubăsari, precum și convocarea ședinței Grupului de lucru pentru drepturile omului, cu participarea experților sectoriali de pe ambele maluri ale Nistrului, precum şi a mediatorilor şi observatorilor în formatul de negocieri „5+2”, pentru discutarea subiectului sus menționat.

Totodată, „Promo-LEX” cere Procuraturii Generale să investigheze situația descrisă mai sus prin prisma prevederilor Codului penal, după caz să pornească o cauză penală, iar misiunilor diplomatice să monitorizeze situația respectării drepturilor și libertăților locuitorilor localităților Cocieri și Corjova.