Comisia Europeană este alături de țările partenere estice și a realocat 140 milioane EUR pentru cele mai urgente necesități în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Mai mult, Comisia va redirecționa și utilizarea sumei de până la 700 de milioane EUR, din instrumente deja existente, pentru a contribui la atenuarea impactului socio-economic al crizei cauzate de coronavirus.

Într-un comunicat al Comisiei Europene se menționează că, la solicitarea țărilor partenere, Comisia răspunde necesităților urgente, sprijinind furnizarea de dispozitive medicale și echipamente personale, cum ar fi ventilatoare, truse de laborator, măști, ochelari de protecție, halate și costume de siguranță.

Comisia Europeană colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și asigură 30 de milioane de euro ca aceste lucruri necesare, cumpărate în comun cu OMS, să fie distribuite în mod eficient sistemelor de sănătate din cele șase țări în săptămânile următoare.

Totodată, aceste fonduri vor sprijini administrațiile naționale de sănătate pentru a instrui personalul medical și de laborator și pentru a întreprinde măsuri sporite pentru toată populația.

De asemenea, Comisia a pus la dispoziție mai mult de 11,3 milioane EUR pentru granturi mici organizațiilor societății civile. Aceste fonduri răspund deja nevoilor imediate, prin „Mecanismul de răspuns rapid” regional, precum sprijinirea școlilor locale cu învățământ la distanță. 

Tot în comunicat se mai menționează că, Comisia lucrează în strânsă colaborare cu instituțiile financiare internaționale (IFI) și instituțiile de finanțare relevante din statele membre ale UE, oferind un răspuns european coordonat pentru economia reală, incluzând IMM-urile, în special prin:

- Lansarea unui nou program de sprijin de 100 de milioane EUR pentru a ajuta IMM-urile, inclusiv pentru angajații independenți și alții ca să acceseze cu ușurință creditul și să își impulsioneze afacerile după criză;

- Facilitarea, simplificarea, accelerarea și consolidarea liniilor de credit și a subvențiilor existente în valoare de 200 milioane EUR pentru IMM-uri în monedă locală, inclusiv prin inițiativa sa EU4Business;

- În plus, în actuala criză, UE și-a mobilizat principalul instrument de risc, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă (EFSD), în valoare totală de 1,55 miliarde de euro, cu 500 de milioane EUR disponibile pentru zona europenă. Acest sprijin este, pe lângă asistența financiară macroeconomică, pentru parteneri, inclusiv Georgia, Moldova și Ucraina.

De asemenea, Comisia este pregătită să ofere asistență prin TAIEX, instrumentul peer to peer, folosind expertiza, experiența și exemple de bune practici din statele membre ale UE privind evaluarea schemei de reacție în caz de urgență și a sistemelor de sănătate.