Zilele din perioada 30 martie-3 aprilie, declarate zile de odihnă pentru angajații din sistemul bugetar, se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie, ca zile prezente la lucru. Decizia a fost luată la Comisia Situații Excepționale din 28 martie, transmite IPN.

Potrivit aceleiași decizii, se suspendă, pe perioada stării de urgență, dreptul de acordare a premiilor unice.

Totodată, decizia Comsiei vine să precizeze că săptămâna viitoare nu se consideră de odihnă pentru cei care solicită acordarea sau se află în concediul de odihnă anual, inclusiv concediul de odihnă nefolosit, cu achitarea indemnizației de concediu și concediu neplătit.

Perioada respectivă nu este considerată zile de odihnă pentru cei care sunt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator, cei care vor activa la decizia angajatorului la domiciliu în scopul asigurării activității stringente a unității, cei care vor asigura activitățile de calculare a salariilor pentru luna martie, precum și cei care vor asigura funcționarea sistemului trezorerial.

Conducătorii unităților din sectorul bugetar vor avea dreptul, pe perioada stării de urgență, să stabilească durata concediilor anuale ale salariaților precum și să recheme salariații din concediul anual de odihnă, cel neplătit sau cel de studii.

Conducătorii unităților din sectorul bugetat vor mai avea dreptul să repartizeze prin ordin sau dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, asigurând ținerea evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, dar și să atribuie angajaților exercitarea unor activități sau atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității.