Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” (SIA RME) va fi publicat în Monitorul Oficial de vineri, 27 martie. Potrivit deciziei Guvernului, implementarea și dezvoltarea acestuia va fi asigurată de Serviciul Fiscal de Stat, transmite MOLDPRES.

Odată cu implementarea definitivă a sistemului, prezentarea mandatelor de executare Serviciului Fiscal de Stat se va efectua exclusiv prin intermediul Registrului mandatelor de executare.

Crearea Registrului mandatelor de executare este condiționată de necesitatea implementării unui sistem informațional care să gestioneze întreg fluxul de documente în procesul de executare a creanțelor bănești, bazate pe dispoziții de drept public, și să ofere un instrument de gestionare a acțiunilor autorităților publice îndreptățite să revendice dreptul supus executării și al Serviciului Fiscal de Stat și, totodată, să permită efectuarea raportării statistice și analitice cu o mai mare eficiență.

„Impactul general al SIA RME va consta în implementarea unei soluţii moderne de colaborare, gestiune şi automatizare a fluxurilor de lucru şi a circulaţiei de documente, în crearea unei arhive electronice a tuturor documentelor din cadrul procedurii de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, în îmbunătăţirea calităţii informaţiilor, inclusiv a relevanţei, integrităţii, oportunităţii, exactităţii, accesibilităţii, comparabilităţii, coerenţei acestora, pentru a oferi un serviciu de o calitate mai înaltă şi pentru a face mai transparent şi mai rapid procesul de luare a deciziilor”, indică hotărârea Guvernului.

Implementarea SIA RME va determina scăderea cheltuielilor generale deoarece va creşte fluxul de lucru în format electronic, fapt ce va duce la reducerea considerabilă a folosirii hârtiei şi a rechizitelor de birou, precum şi la îmbunătăţirea calităţii şi sporirea diversităţii mijloacelor de comunicare interinstituţională.