Avocatul Poporului este dezamăgit de reacția autorităților la demersul său oficial privind identificarea de fonduri suplimentare pentru echiparea adecvată și asigurarea protecției lucratorilor medicali de contaminare cu COVID-19. Acesta susține că a recurs la adresarea publică doar după ce Guvernul nu a dat curs solicitării de a-i aproba audiența la prim-ministru.

„Ombudsmanul regretă modul în care au reacționat autoritățile la demersul său, cu admiterea unor replici sau afirmații mai puțin protocolare la adresa sa. Mihail Cototobai e de părere că o atare abordare a recomandărilor Avocatului Poporului este ineficientă și distructivă într-un stat democratic. Ombudsmanul și echipa sa NU critică autoritățile care depun eforturi supraomenești pentru a face față unei situații de criză de asemenea proporții, ce constituie un test serios și pentru state mai prospere, cu un sistem de sănătate mult mai puternic. Ombudsmanul conștientizează gravitatea stării  de lucruri și dificultatea sarcinilor pe care le au de rezolvat autoritățile. De aceea demersurile sale au în exclusivitate scopul de a le ajuta, prin utilizarea atribuțiilor prevăzute de standardele internaționale cu privire la funcționarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului – semnalarea problemelor existente și consultarea cu privire la acțiunile ce se cer a fi întreprinse.”, se arată într-o reacție a acestuia.
Anume din aceste considerente, spune Ombudsmanul, pe 19 martie, Avocații Poporului au  expediat un demers prin care au solicitat audienta prim-ministrului, Ion Chicu, pentru a discuta stabilirea unui mecanism de conlucrare și schimb de informații între Oficiul Avocatului Poporului și Comisia Națională pentru Situații Excepționale, în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în perioada stării de urgență. Însă, solicitării în cauză nu i s-a dat curs, spune instituția printr-un comunicat de presă.
„În asemenea situații, în corespundere cu prevederile Legii nr. 52 (articolul 24, alineat 4)  cu privire la Avocatul Poporului, Ombudsmanul poate să informeze opinia publică despre problemele depistate”
Avocatul Poporului admite că semnalările sale ar putea fi deranjante pentru autorități, întrucât menirea instituției pe care o reprezintă este de a asigura respectarea drepturilor omului de către autorități, de a monitoriza situația în domeniul drepturilor omului și de a semnala autorităților despre problemele existente, a le recomanda rezolvarea acestora.
„O Instituție Națională pentru Drepturile Omului  nu poate fi una foarte comodă pentru autorități, dar foarte utilă în cazul în care acestea conștientizează plusvaloarea unei colaborări strânse cu Ombudsmanul și echipa sa”, se arată în textul ombudsmanului.
Totodată, Avocatul Poporului precizează că, „în pofida acuzațiilor de semnalare a unor probleme inventate, de prezentare a unor date irelevante și neveridice, Oficiul Avocatului Poporului va continua  să monitorizeze situația din țară sub aspectul drepturilor omului și sa înainteze autorităților competente, Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale recomandări”.