Asociația Promo-LEX își exprimă îngrijorarea cu privire la acțiunile întreprinse de Serviciul de Informații și Securitate cu privire la sistarea activității a 52 de pagini web, în contextul decretării stării de urgență de Parlamentul Republicii Moldova pe data de 17 martie 2020. Totodată, Promo-LEX cere SIS-ului să publice o notă informativă pe marginea Indicațiilor executorii în vederea transparentizării și în același timp înțelegerii datelor care au stat la baza deciziei de a bloca paginile web.

sssssssssssssssssssssssPe data de 20 martie 2020, Serviciul de Informații și Securitate a informat printr-un comunicat de presă despre luarea unor măsuri executorii privind înlăturarea cauzelor și condițiilor ce contribuie la realizarea amenințărilor securității de stat prin sistarea de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice a accesului utilizatorilor de Internet din Republica Moldova la site-urile de știri false.

Anterior, pe data de 9 martie 2020, printr-un comunicat de presă, Asociația Promo-LEX îndemna autoritățile publice să se abțină de a da calificative în privința pacienților infectați de COVID 19, iar instituțiile media să monitorizeze și să gestioneze comentariile ce apar pe marginea știrilor în general, și a celor despre COVID 19, în special.

În acest context, Asociația Promo-LEX împărtășește temerile autorităților publice care pe parcursul acestei săptămâni au reiterat importanța unei informări publice obiective și echidistante, fără a contribui la apariția panicii și a fricii în societate. Amintim că, libertatea de exprimare nu trebuie să echivaleze cu instigare la ură sau discriminare, care nu sunt altceva decât manifestarea intoleranței și a fricii. Totodată difuzarea unor știri false în perioada stării de urgențe poate duce la apariția unor gol informațional și neîncredere în sistemul de drept.

Cu toate acestea, Promo-LEX atrage atenția asupra faptului că, în conformitate cu Legea cu privire la libertatea de exprimare, articolul 4, limitarea libertății de exprimare se admite ”doar pentru protejarea unui interes legitim prevăzut la alin. (3) și doar în cazul în care restîngerea este proporțională cu situația care a determinat-o, respectându-se echilibrul just dintre interesul protejat și libertatea de exprimare, precum și libertatea publicului de a fi informat.”

Astfel, Promo-LEX susține că Serviciul de Informații și Securitate trebuie să aducă mai multă claritate în ceea ce privește decizia sus menționată, cu privire la următoarele aspecte:

  • în baza căror criterii, ținând cont că nu există o definiție clară și larg acceptată cu privire la ce reprezintă informația falsă, au fost evaluate paginile web indicate în anexa nr. 1 a Indicațiilor executorii nr. 1/2-129 din 19 martie 2020
  • care a fost criteriul proporționalității deciziei cu conținutul distribuit pe paginile web indicate în anexa nr. 1.

Asociația Promo-LEX consideră că lipsa de transparență și a unei metodologii clare poate determina apariția unor abuzuri în ceea ce privește dreptul de libera exprimare și dreptul de a fi informat. Aceasta poate crea un precedent periculos și poate fi interpretat ca o formă de intimidare a presei din Republica Moldova.

Prin urmare, Serviciului de Informații și Securitate și alte autorități de resort ar trebuie să explice care este proporționalitatea și necesitatea închiderii unei pagini web.

Amintim că Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului a îndemnat statele naționale să ”rămâne neclintite în menținerea unei abordări bazate pe drepturile omului” și că ”orice răspunsuri de urgență față de Corona virus trebuie să fie proporționale, necesare și nediscriminatorii”.

Iată de ce, Asociația Promo-LEX solicită Serviciului de Informații și Securitate:

să publice o notă informativă pe marginea Indicațiilor executorii în vederea transparentizării și în același timp înțelegerii datelor care au stat la baza deciziei de a bloca paginile web.