Familiile social-vulnerabile din municipiul Chișinău, beneficiare de ajutor social, sunt chemate să depună cereri pentru a primi convertoare gratuite necesare trecerii la televiziunea digitală terestră. Cererile pot fi depuse până pe data de 20 martie, transmite IPN.

Într-un comunicat de presă al Primăriei municipiului Chișinău, se spune că cererile în formă scrisă vor fi depuse la asistentul social comunitar din zona unde își are reședința. Cererile vor include declarațiile solicitanților, pe propria răspundere, că familiile lor nu au solicitat anterior dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră.

Familia beneficiară de ajutor social este eligibilă pentru dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră o singură dată, indiferent din partea cărui membru de familie a fost depusă cererea.

Distribuirea aparatelor va fi asigurată de către operatorul economic desemnat câștigător al concursului, în termen de două luni de la semnarea contractului de achiziție.

Alte categorii defavorizate de populației urmează să fie dotate cu convertoare în limita stocului rămas de convertoare achiziționate.