Ministerul Justiției a publicat „rezumatul violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauzele împotriva Republicii Moldova”, cu indicarea listei persoanelor, a eventualelor acțiuni și/sau inacțiuni ale cărora ar fi putut genera încălcarea prevederilor Convenției Europene pentru apărarea Drepturilor Omului și a libertăților fundamentale (CtEDO) de către Republica Moldova.

Totodată, lista hotărârilor în cauzele la CtEDO, pronunțate în perioada 2018-2020, au fost anexate în forma tabelară.

De precizat că potrivit listei publicate, responsabili de condamnarea statului în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova (nr. 1988/06), care se referă la deposedarea ilegală de acțiuni și bunuri a unor proprietari ai centrului comercial „Gemenii”, s-ar face în total opt judecători.

Înalta Curte de la Strasbourg a stabilit că autoritățile naționale au încălcat dreptul reclamanților la un proces echitabil prin casarea ilegală, la 20 iulie 2005, a unei hotărâri judecătorești irevocabile în favoarea lor. Această hotărâre a fost luată de judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție Tamara Chișcă Doneva, Ala Cobăneanu, Tatiana Vieru, Sveatoslav Moldovan și Vera Macinskaia, scrie Ziarul Național.

De asemenea, Curtea a constatat că a avut loc și încălcarea dreptului reclamanților de proprietate prin adoptarea de decizii irevocabile, în defavoarea reclamanților, la 14 decembrie 2006 și 25 ianuarie 2007, de către Curtea Supremă de Justiție. Cei care au luat ultimele două decizii au fost judecătorii Ion Muruianu, Natalia Moldovanu și Iurie Șumcov.

Amintim că R.Moldova a fost condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) să plătească despăgubiri de 1,5 milioane de euro și să întroarcă bunuri de 2,1 milioane de euro în renumitul dosar „Gemenii”, plus alte 15 mii de euro drept prejudicii morale și cheltuieli de judecată.