Comisia Electorală Centrală a prezentat în cadrul ședinței de astăzi raportul asupra realizării activităților prevăzute în Planul strategic pentru anii 2016-2019 și pentru anul 2019.

Acțiunile prevăzute în plan s-au referit la dezvoltarea sistemelor informaționale gestionate de CEC, elaborarea și ajustarea cadrului normativ intern ce vizează procedurile electorale, realizarea campaniilor de informare și punerea în aplicare a mecanismelor eficiente de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral.

În cadrul aceleiași ședințe, CEC a aprobat planul de acțiuni al instituției pentru anul 2020. Acesta este orientat spre dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative, sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, monitorizare și control, micșorarea distanței dintre alegător și organele electorale prin creșterea transparenței informației electorale.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost atribuite 17 mandate de consilier local și a fost inițiată procedura de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.