Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a venit cu o reacție, după ce săptămâna trecută Parlamentul a creat Comisia de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor. CNSM anunță, printr-o declarație, că în acest fel Legislativul încalcă principiul separării puterilor în stat, deoarece CNSM este o organizație necomercială, independentă, și nu are niciun fel de relații instituționale cu statul.

Mai mult, reprezentanții Confederației anunță că Sindicatele nu sunt responsabile în fața Parlamentului, respectiv, nu au nici o obligație să se prezinte la audieri și/sau să prezinte informații comisiilor parlamentare de anchetă.

În demersul semnat de Oleg Budza, președintele CNSM, și trimis în adresa șefei Legislativului, Zinaida Greceanîi, se menționează că „în fața comisiilor parlamentare de anchetă sunt obligați să se prezinte doar subiecții de drept, care se află în raporturi constituționale specifice cu Parlamentul”.

„CNSM are competența discreționară de a decide asupra modului de folosință/dispoziție cu privire la patrimoniului său, iar Parlamentul Republicii Moldova nu are niciun drept să investigheze gestionarea proprietății private de către o organizație (asociație) nestatală. CNSM este o organizație necomercială independentă de stat, care nu se află în nici un fel de relații instituționale cu Parlamentul Republicii Moldova (...) Implicarea Parlamentului în activitățile organizațiilor necomerciale, cum sunt sindicatele, partidele politice, asociațiile obștești etc., prin intermediul comisiilor  parlamentare de anchetă, încalcă principiul separației puterilor în stat, iar in speța de față încalcă principul constituțional al libertății sindicale”, se arată în declarația CNSM.

În demers se mai spune că tentativa de creare a acestei comisii, „de facto, echivalează cu desfășurarea unei activități de jurisdicție extraordinară, fapt interzis de lege și de Constituție”.

„Deoarece Sindicatele nu sunt responsabile în fața Parlamentului, acestea nu au nici o obligație să se prezinte la audieri și/sau, să prezinte informații comisiilor parlamentare de anchetă. Legea nu instituie nici un fel de sancțiuni pentru refuzul de a participa la activitatea unor asemenea comisii. Pornind de la cele menționate mai sus, vă aduc la cunoștință că  CNSM, în calitate de organizație nestatală, ce nu are calitatea de subiect de drept care se află în raporturi constituționale specifice cu Parlamentul nu va participa la activitatea  respectivei comisii parlamentare”, a conchis președintele CNSM, Oleg Budza, în declarație.

În contextul inițiativei de creare a unei comisii care să investigheze modul în care a fost înstrăinat patrimoniul Sindicatelor, deputații au anunțat că aceasta va antrena instituțiile responsabile, va audia toate părțile implicate și va prezenta Parlamentului un raport în termen de 90 de zile. Comisia are scopul de a elucida circumstanțele gestionării frauduloase a patrimoniului Sindicatelor.

„După destrămarea URSS, Republica Moldova a moștenit o avere impresionantă, estimată la peste 200 de milioane de dolari. Acest patrimoniu imens, moștenit de la organizația sindicală unională, includea imobile, stațiuni turistice, sanatorii, baze sportive, campinguri și tabere de odihnă. Investigațiile jurnalistice în care sunt prezentate cazurile de gestionare frauduloasă a patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova, prin intermediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, demonstrează faptul că liderii acestora nu au fost preocupați de apărarea și protejarea drepturilor angajaților, inclusiv ale celor patrimoniale”, menționează autorii inițiativei legislative, în nota informativă a proiectului.

Amintim că din Comisia de anchetă cu pricina fac parte nouă membri din diferite fracțiuni: Anatolie Labuneț și Vitalii Evtodiev (PSRM), Angel Agache și Vasile Bîtca (PDM), Lilian Carp și Veronica Roșca (PAS), Vasile-Andrei Năstase și Stela Macari (PPDA) și Denis Ulanov (ȘOR).

Detalii: Comisie de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor