Excelența Sa, domnul James PETTIT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, a ținut o prelegere în fața profesorilor, doctoranzilor și masteranzilor de la Academia de Administrare Publică, sub genericul: ,,Relațiile moldo-americane - 25 de ani de cooperare".

În cadrul evenimentului, diplomatul a menționat: ,,Începând cu miile de americani care vin în Moldova ca să predea limba engleză și până la investițiile în infrastructura voastră, facem totul pentru a susține economia și guvernul să se adapteze la realitățile zilei de azi. 25 de ani de cooperare este mai mult decât un simplu slogan. Este felul în care abordăm relațiile noastre ca partenerii și prietenii, fiindcă Republica Moldova contează pentru noi, deoarece ca țară europeană ea face parte din aceeași comunitate transatlantică de valori comune ca și Statele Unite".

În prelegerea sa pe care a ținut-o, de altfel, într-o perfectă limbă română, Ambasadorul James Pettit a făcut o trecere în revistă sub toate aspectele relațiilor moldo-americane, venind și cu unele recomandări pentru soluționarea anumitor probleme la nivel de țară.

Prelegerea a fost urmată de o serie de întrebări din partea asistenței referitor la relațiile bilaterale și la situația internațională. Ambasadorul James Pettit a dat răspunsuri relevante și în cunoștință de cauză.

Tot astăzi, James Pettit a avut o întrevedere cu rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere au participat Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor, conferențiar universitar, Aurel SÎMBOTEANU, prorector, doctor, conferențiar universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentului studii superioare de master, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, și Orest TĂRÂȚĂ, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție relații internaționale a Academiei.

Făcând o scurtă prezentare a instituției, rectorul a menționat faptul că Academia este unica instituție de învățământ superior din republică, unde sunt pregătite cadre înalt calificate pentru serviciul public al țării. Absolvenții Academiei se regăsesc printre deputații în Parlamentul Republicii Moldova, membrii Guvernului, în autoritățile publice de toate nivelurile.

Rectorul Academiei, Oleg Balan, a înmânat, la final, Ambasadorului SUA placheta instituției ca amintire despre vizita la Academia de Administrare Publică.