Peste două mii și jumătate de autocare și autobuze care transportă pasageri vor fi testate de ANTA până în luna februarie. Responsabilii vor să clasifice mijloacele de transport în funcție de gradul de confort.

Din cele 2603 de mașini care urmează să fie examinate, 46 la sută vor trece inspecția până la începutul lunii aprilie. Alte 33 de procente, sau 867 de unități, vor primi certificat până la 1 iunie, iar alți 21 la sută - până la 1 octombrie. 

Deși data-limită de depunere a graficelor eșalonate privind clasificarea pe categorii de confort a fost 1 februarie, doar 88 de procente din transportatori au respectat termenul. Potrivit ordinului emis de ministrul economiei și infrastructurii, în cazul în care agenții economici nu vor respecta termenele pentru a-și clasifica mașinile, acest fapt se va echivala cu neîncadrarea autobuzelor/autocarelor respective în nici o categorie de confort şi va duce la excluderea acestora de la deservirea serviciilor regulate raionale şi interraionale.

Agenția Națională de Transport Auto a anunțat că pe teritoriul Republicii Moldova activează 25 staţii de inspecţie tehnică periodică autorizate pentru efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerințele Acordului INTERBUS și respectiv, 25 de experți. La data de 14.02.2020 au fost supuse verificării criteriilor de clasificare a categoriilor de confort doar 32 autobuze/autocare.

Din acest motiv, transportatorii ar trebui să se grăbească pentru a fi supuşi verificărilor și pentru a primi certificatele. 

Potrivit aceluiași ordin semnat de Anatol Usatîi, după verificări, experții vor introduce datele în Sistemul Informaţional Automatizat „Autotest”, cu anexarea fotografiilor  cu starea interioară a scaunelor, pardoselii, plafonului şi exteriorului, precum şi date vizibile privind respectarea distanţelor între scaune.

De precizat este că anterior, autoritățile le-au cerut agenților economici să asigure condiții bune de transport a pasagerilor. Astfel, autobuzele şi autocarele din clasa I vor trebui să aibă aer condiţionat, portbagaj separat de salonul vehiculului, cotiere, iluminare interioară, o anumită distanţă între scaune şi alte condiţii pentru pasageri.

Detalii: Autorităţile cer transportatorilor să asigure condiţii confortabile în autocare