Din luna februarie va începe plata indemnizaţiei pentru persoanele ale căror soţi au decedat şi au primit pensie mai puţin de cinci ani. Îndemnizaţia se acordă însă la cerere, iar actele necesare trebuie depuse la oficiile Casei naţionale de asigurări sociale, conform domiciliului. Totodată, aceasta poate fi solicitată doar în cazul deceselor care au avut loc după 1 ianuarie 2020, data la care a intrat în vigoare legea.

Îndemnizaţia se stabileşte din luna depunerii cererii. Valoarea indemnizaţiei se va stabili în funcţie de mărimea pensiei pentru limită de vârstă existenta la data decesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăşi suma a cinci salarii medii lunare pe economie pentru anul în care a survenit decesul.

„Soţul supravieţuitor trebuie să ne confirme 15 ani de căsătorie cu soţul decedat la momentul depunerii cererii, să nu fie în divorţ, nu este obligatoriu să fie beneficiar de pensii la sistemul public de asigurări sociale. Doar soţia, copiii nu au dreptul la această indemnizaţie. Cererea cu documentele necesare urmează a fi depusă la Casa teritorială Socială de la domiciliul persoanei care va beneficia. Actele necesare sunt buletinul de identitate, certificatul de căsătorie şi certificatul de deces”, a menţionat şeful direcţiei CNAS, Olga Mihăeş.

La Casa Naţională de Asigurări Sociale până acum au fost înregistrate 25 de cereri de acordare a indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţ. La Casa Teritorială Centru din municipiul Chişinău nu a fost depusa deocamdată nicio cerere.

„Foarte multă lume se adresează pentru consultaţie suplimentară. Oamenii aud ceea ce vor să audă, dar nu au conştientizat faptul că aceasta se referă doar pentru familiile în acre persoana a decedat după 2020, când a intrat în vigoare legea, până când persoane care sa-u adresat nu avem care să depună actele, dar persoane care vin să se consulte avem multe. Pot beneficia de această indemnizaţie doar supravieţuitorii celor decedaţi după 1 ianuarie 2020”, a declarat sirectorul CTAS Centru Chişinău, Liuba Rotaru.

Oamenii apreciază noul tip de sprijin social.

Banii necesari acestei iniţiative au fost incluşi în bugetul pentru acest an. Este vorba de aproximativ 50 de milioane de lei.

Moldova 1