Compania „TRANSGAZ” S.A. a modificat termenul de construcţie şi cel de dare în exploatare a infrastructurii gaziere necesare pe teritoriul României pentru asigurarea cu gaze naturale a R. Moldova prin conducta de interconexiune Iaşi-Ungheni-Chişinău.

Potrivit Planului de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România pentru perioada 2019-2028 elaborat de „TRANSGAZ” S.A. şi aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), data estimată de finalizare a proiectului este anul 2021, deși anterior termenul indicat era finele anului 2019.

În decembrie, premierul R. Moldova Ion Chicu dădea asigurări că gazoductul Iaşi – Ungheni va fi finalizat şi dat în exploatare în anul 2020. 

Detalii: Chicu: Eu vă asigur că la anul, gazoductul Iaşi-Ungheni va fi finalizat

În document la capitolul „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităţilor de transport spre/dinspre Republica Moldova” se poate observa că, deși valoarea totală estimată a investiţiei a rămas neschimbată, de 174,25 milioane Euro, se poate observa că costul unor lucrări s-a modificat.

În document se mai menționează că, prin realizarea acestui proiect, va putea fi asigurată presiunea necesară şi capacitatea de transport gaze naturale de 1,5 mld. mc/an în punctul de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale ale României şi Republicii Moldova.

Modificarea vine din necesitatea îmbunătăţirii alimentării cu gaze naturale a regiunii de nord-est a României şi ţinând seama de perspectiva oferită de conducta de interconectare dintre România şi Republica Moldova (Iaşi–Ungheni), de a oferi capacităţi de transport gaze naturale spre/dinspre Republica Moldova, și necesitatea unei serii de dezvoltări în sistemul românesc de transport gaze naturale astfel încât să poată fi asiguraţi parametrii tehnici adecvaţi cerinţelor de consum din regiunile vizate.