Compania "Capital Estate" S.R.L. (ce administreaza si detine in proprietate Centrul International de Business SKYTOWER) face precizări în legătură cu informatiile apărute în Mass-media, referitoare la situatia legată de Locatarul „Jurnal de Chisinau Plus" SRL (Jurnal TV/Jurnal Trust Media).

Decizia de a rezilia Contractul de Locatiune a venit în strictă conformitate cu prevederile contractuale si legale, după mai multe negocieri si tentative amiabile de recuperare a datoriilor pentru plata chiriei.

”Din păcate, obișnuința de neexecutare a obligațiilor contractuale ce țin de achitarea datoriilor durează de mai mulți ani, iar aceasta se răsfrânge negativ asupra activității noastre economice. Suntem o companie cu investitii străine și avem obligațiuni față de creditorii noștri. Această problemă a fost discutată în repetate rânduri cu Jurnal TV, dar așa și nu a fost depășită situația creată. Jurnal TV a avut oricînd posibilitatea să-și onoreze în termen, conform prevederilor contractuale obligațiile de plată, prin urmare, în strictă conformitate cu prevederile Contractului de Locatiune, a fost luată decizia de reziliere a Contractului și a fost adusă la cunoștința Jurnal TV în termenul stabilit de Contract. Dezaprobăm orice încercare de a se face speculații pe un subiect extrem de clar, unul comercial, ce se referă la neexecutarea unor obligații contractuale care țin de plata chiriei pe o perioadă îndelungată”, scrie Administratia Centrului International de Business SKYTOWER.

Aminntim că cei de la Jurnal TV au anunțat că după aproape șapte ani de la lansare instituția media a fost obligată necondiționat să părăsească sediul. Jurnal Trust Media anunță că proprietarul clădirii în care se află instituția media a solicitat unilateral rezilierea contractului de arendă. 

Detalii: Jurnal TV, obligat să părăsească sediul Skytower în decursul a 35 de zile