Republica Moldova s-a încadrat activ în procesul global privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, angajându-se să atingă până în 2030 ţinta necondiţionată de 67% de reducere a emisiilor nete ale gazelor cu efect de seră comparativ cu nivelurile anului 1990, a declarat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ion Perju, care participă în această săptămână la Conferința ONU privind schimbările climatice COP 25, desfăşurată la Madrid (Spania), transmite MOLDPRES.

Potrivit oficialului, angajamentul de reducere a emisiilor ar putea creşte până la 78% în mod condiţionat – în conformitate cu un mecanism financiar global, care ar aborda aspecte importante, cum ar fi oferirea resurselor financiare, transferul de tehnologii şi cooperarea tehnică.

În prezent, Republica Moldova a inițiat procesul de revizuire a Contribuției Naționale Determinate. În noul document, care se planifică a fi prezentat Secretariatului Convenției în februarie 2020 se intenționează de a mări considerabil ambițiozitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră”, a specificat Ion Perju.

În aceeaşi ordine de idei, ministrul a subliniat că “pentru a îmbunătăți capacitatea Republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice și a sistemelor de gestionare a riscurilor în caz de dezastre, este nevoie de mai multe resurse și investiții”.

Acest lucru explică deschiderea țării noastre către programele internaționale de finanțare pentru atenuarea schimbărilor climatice și acțiunilor de adaptare”, a precizat sursa citată.

Republica Moldova susține Agenda COP-25 și consideră crucial ca în cadrul actualei reuniuni să fie finalizat procesul de elaborare a mecanismelor de punere în aplicare a Acordului de la Paris, astfel ca acesta să poată fi pe deplin funcțional din 2020. Țara noastră, ca Parte la Convenție, se angajează pe deplin să atingă obiectivele naționale privind atenuarea schimbărilor climatice și suntem siguri că rezultatul acestei conferințe, bazat pe impulsul politic, va avea succes”, a conchis ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ion Perju, la Conferinţa ONU de la Madrid.

Dat fiind faptul că suprafața Republicii Moldova este relativ mică, aceasta este destul de vulnerabilă faţă de fenomenele climaterice extreme - secete, fluctuații bruște de temperatură, ploi torențiale, furtuni, inundații etc. Din aceste considerente ţara noastră este una dintre cele mai dezavantajate din Europa cu un înalt grad de vulnerabilitate la astfel de schimbări. Peste jumătate din populaţia ţării locuieşte în zonele rurale şi circa o treime din forţa de muncă este angajată în agricultură. Doar secetele din anii 2007 şi 2012 au cauzat pierderi estimate la circa 1,0 şi respectiv 1,25 miliarde de dolari. Inundaţiile din 2008 au cauzat Moldovei prejudicii în valoare de circa 120 mln de dolari, iar cele din 2010 au avut un impact economic advers asupra Produsului Intern Brut în valoare de circa 0,15 procente, daunele şi prejudiciile totale fiind estimate la aproximativ 42 de mln de dolari.