Curtea Supremă de Justiție i-a dat câștig de cauză liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, într-un dosar împotriva ex-ministrului de Interne, Oleg Balan. Decizia a fost pronunțată săptămâna trecută de către magistrații CSJ.

Potrivit materialelor cauzei, în noiembrie 2015, Renato Usatîi a publicat un document semnat de ex-directorul SIS, Mihai Balan, și adresat președintelui Nicolae Timofti. Potrivit acestuia, Oleg Balan și ex-șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, ar fi fost implicați în „distrugerea sistemului polițienesc, subminarea economiei naționale, creșterea nivelului corupțional, pierderea încrederii societății în supremația legii”.

Totodată, cei doi ar fi numit „persoane de încredere” la funcții de conducere a mai multor instituții din subordinea MAI în vederea creării și protejării „schemelor de estorcări de mijloace financiare de la agenți economici”, dar și schemelor de contrabandă, control al circulației de droguri și protejare a societăților comericale implicate în spălări de bani.

   

Potrivit lui Oleg Balan, atât site-ul Președinției, cât și site-ul SIS, au dezmințit existența unui asemenea document. Astfel, „prin informația denigratoare conținută în document sunt puse la îndoială capacităţile profesionale ale reclamantului, care constituie un element al reputaţiei profesionale, precum şi calităţile morale în faţa subalternilor şi a societăţii civile în general”.

În acest sens, Balan a solicitat recunoaşterea informaţiei, potrivit căreia, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova informează Preşedintele Republicii Moldova despre pretinsele acţiuni ilegale ale reclamantului şi ale şefului Inspectoratului de Poliţie, Gheorghe Cavcaliuc, publicate de Renato Usatîi şi preluată de către portalurile de ştiri, drept necorespunzătoare realităţii şi „care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a lui Oleg Balan”. La fel, ex-ministrul a solicitat obligarea lui Renato Usatîi să dezmintă public informaţia respectivă, cu publicarea dezminţirii în termen de 15 zile, prin intermediul aceloraşi mijloace de informare publică, conform următorului text: „Eu, Renato Usatîi, preşedinte al PP „Partidul Nostru” declar că informația din conținutul Notei informative, potrivit căreia, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova informează Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, despre pretinsele acţiuni ilegale ale ministrului afacerilor interne, Balan Oleg şi ale şefului Inspectoratului de Poliţie, Cavcaliuc Gheorghe, plasată pe pagina personală de socializare „Facebook”, răspândită prin intermediul mijloacelor de informare publică, este falsă şi nu corespunde realităţii”.

Totodată, a solicitat să fie obligat pârâtul Renato Usatîi să-i adreseze scuze 4 publice lui Oleg Balan și să fie încasat din contul lui Renato Usatîi în beneficiul lui Oleg Balan suma de 300 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral şi suma de 5 600 de lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică.

În ianuarie 2018, Judecătoria Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Balan, obligându-l pe Usatîi să dezmintă informația și să achite prejudiciul moral.

În iunie 2019 dosarul a ajuns pe masa judecătorilor CSJ. În cadrul examinării acestuia, magistrații au constatat că la momentul publicării de către Renato Usatîi a informației discutate, Oleg Balan deținea funcția de Ministru al Afacerilor Interne, funcție de demnitate publică și respectiv fiind o persoană publică, iar informația vizată în nota informativă este indubitabil de interes public, or, viza exercitarea atribuțiilor profesionale.

Renato Usatîi, potrivit legii și practicii Curții Europene, urma să verifice informația în posesia cărei a intrat până a o răspândi, însă ținând cont de conținutul acesteia și presupusul organ emitent/destinatar al Notei informative, precum și de parafa ”Secret”, instanța de recurs reține argumentele recurentului Renato Usatîi, reprezentat de avocatul Igor Pohila, despre limitarea posibilității verificării acesteia, în sprijinul acționării ultimului cu bună-credință”, se menționează în hotărârea CSJ.

Potrivit magistraților, în acel caz, Renato Usatîi a îmbinat calitatea de „jurnalist” și „persoană publică”, a beneficiat de protecția dreptului la libertatea de exprimare.

Magistrații au admis cererea liderului PN și au casat hotărârile instanțelor inferioare prin care politicianul a fost obligat să dezmintă informația publicată, dar și să achite prejudiciu moral. Decizia este irevocabilă.