Ministerul Justiţiei anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996.

Proiectul actului normativ urmează să prevadă mecanismul de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii de către Adunarea Generală a Judecătorilor pornind de la necesitatea unei reprezentări proporţionale ale judecătorilor care într-un număr predominant activează în prima instanţă şi într-un considerabil mai mic în instanţele ierarhic superioare.

De asemenea, proiectul prevede şi o modalitate îmbunătăţită de suplinire a componenţei Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari.

TVR Moldova