Consiliul Concurenţei a sancționat întreprinderea „Apă-Canal Chişinău” cu o amendă de aproape 7,2 mil. lei ($408,5 mii).

Surse Infotag din cadrul instituţiei au comunicat că sancţiunea ţine de aplicarea diferențiată, arbitrară a coeficienților la stabilirea tarifelor diferențiate sau plăților suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibilă în apele uzate evacuate, inclusiv pentru neperceperea plăților suplimentare de la o parte din întreprinderile active din Chișinău și Ialoveni.

În urma unei investigații, care a durat 1 an și 10 luni, Consiliul Concurenței a calificat acțiunea întreprinderii municipale drept abuz de poziție dominantă și a constatat că „Apă-Canal Chișinău” a acționat ilegal prin aplicarea diferențiată și arbitrară a coeficienților la stabilirea tarifelor diferențiate sau plăților suplimentare. În același timp, de la 95,47% din circa 23 mi de agenții economici din Chișinău „Apă-Canal Chișinău” nu a perceput tarife diferenţiate sau plăți suplimentare pentru deversarea apelor uzate supraîncărcate.

O altă problemă identificată de Consiliul Concurenței este faptul că, în prezent, unicul laborator capabil să evalueze nivelul de poluare a apelor uzate se află în subordinea întreprinderii, ceea ce ridică îngrijorări privind imparțialitatea acestui laborator și veridicitatea analizelor, „Apă-Canal Chișinău” fiind interesată direct în încasări cât mai mari.

Consiliul aminteşte că principiul „poluatorul plătește” trebuie să fie respectat de toate persoanele, atât juridice, cât și fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare de poluanți.

„Conform legislației naționale în vigoare, principiul „poluatorul plătește" impune obligația ca respectivul agent economic să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate”, subliniază Consiliul Concurenței.