Apă-Canal Chişinău (ACC) a stabilit care este cauza culorii albe la deversarea apei uzate epurate la staţia de Epurare. Potrivit ACC, cauza apariţiei culorii alb-opalescentă a apelor uzate, epurate la deversare în râul Bâc, este concentraţia mare a hidrogenului sulfurat, precum şi a sulfurilor din apa din decantorul nr. 8 şi după decantor.

Cel puţin asta spun rezultatele de laborator, comunicate de conducrerea ACC.

„Respectiv, hidrogenul sulfurat şi sulfurile din apă se oxidează cu oxigenul din aer, proces chimic în urma căruia se formează sulful coloidal, care şi dă această culoare albă-opalescentă. Astfel, în baza constatărilor savanţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Tudor Lupaşcu, academician, şi Aculina Arîcu, doctor habilitat, s-a dovedit, că apariţia hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apa uzată este rezultatul descompunerii biochimice, la temperaturi mari, a substanţelor proteice deversate în sistemul public de canalizare”, se spune în comunicatul ACC.

De asemenea, în baza investigaţiilor de laborator, în apele uzate epurate la deversarea din Staţia de epurare a mun. Chişinău, nu s-au depistat compuşi de cadmiu şi zinc.

ACC spune că a efectuat un şir de controale inopinate şi a prelevat probe de ape la deversarea în sistemul public de canalizare de la unii agenţi economici.

„Zernoff S.R.L nu a deversat borhot în sistemul public de canalizare şi nici pe teritoriul Staţiei de epurare. Astfel, S.A. „Apă-Canal Chişinău” dezminte informaţia prezentată anterior, cu scuzele de rigoare aduse companiei Î.M. „Zernoff” S.R.L”.se mai spune în comunicatul ACC.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” face apel către toţi locuitorii mun. Chişinău şi angajaţii întreprinderilor industriale, alimentare, vinicole etc., care dispun de informaţii veridice, privind deversarea deşeurilor de producere în sistemul public de canalizare, să informeze despre aceasta întreprinderea noastră şi organele abilitate în domeniu, inclusiv Agenţia de Mediu, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Inspecţia pentru Protecţia Mediului Chişinău etc.

În scopul depistării consumatorilor non-casnici, care deversează deşeuri şi dejecţii animaliere în sistemul public de canalizare, proces ce conduce la majorarea pe timp de noapte a concentraţiilor de poluanţi în apele uzate la intrarea în Staţia de epurare, mai mult de 1,56 ori, S.A. „Apă-Canal Chişinău” în comun cu Inspecţia pentru Protecţia Mediului Chişinău şi Agenţia de Mediu, continuă efectuarea controalelor inopinate, inclusiv în zilele de odihnă.

TVR Moldova