Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității îi solicită Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MMSPS) să inițieze modificarea legislației, astfel încât instrucțiunile de folosire a medicamentelor, dar și informația de pe ambalajele medicamentelor autorizate pentru uz în Republica Moldova să fie disponibile atât în limba română, cât și în limba rusă.

Consiliul anunță că a examinat recent o plângere în care petiționarul a invocat faptul că persoanele care nu cunosc limba română ar fi puse „într-o situație de inegalitate”, atunci când accesează informația privind instrucțiunile de utilizare a medicamentului, fiindu-le lezat „dreptul la ocrotirea vieții și sănătății”.

MSMPS a răspuns că etichetarea medicamentelor în R. Moldova este realizată în conformitate cu prevederile art.4 din Legea cu privire la medicamente, care stipulează că includerea variantei ruse în prospectul medical este una opțională. Totodată, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale susține că prospectele medicamentelor autorizate în Republica Moldova în limba de română sunt conforme prevederilor actelor normative și nu lezează dreptul persoanelor la ocrotirea sănătății, că responsabil de prescrierea tratamentului și ajustarea acestuia în funcție de pacient este medicul, iar de oferirea informației farmaceutice este responsabil farmacistul.

Totuși, Consiliul a constatat „discriminare indirectă” în ceea ce privete accesul la informația privind instrucțiunile de folosire a medicamentelor, notând că practica de întocmire opțională a prospectelor de însoțire a medicamentelor în limba rusă „dezavantajează persoanele care aparțin minorităților lingvistice, creându-le dificultăți în utilizarea corespunzătoare a medicamentelor procurate”.

„Mai mult, Consiliul menționează că lipsa instrucțiunilor de utilizare a medicamentelor întocmite în limba rusă afectează dreptul la sănătate al unui grup lingvistic, cu atât mai mult, cu cât limba rusă este declarată limba oficială în două unități administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova”, cităm din comunicatul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, condus de Ian Feldman.

Menționăm că acest Consiliu pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este o autoritate publică autonomă, membrii căreia sunt numiți de Parlamentul R. Moldova.

Mai mult decât atât, vom aminti că anterior și site-ului Parlamentului a devenit disponibil în varianta rusă cu scop de a asigura accesul la informații pentru minoritățile naționale și eliminând inegalitățile în raport cu anumite grupuri de cetățeni din Republica Moldova.

La fel, susțin reprezentanții Parlamentului, acest proiect se înscrie în politica incluzivă promovată de conducerea Parlamentului pentru asigurarea șanselor egale pentru toți locuitorii țării.

O nouă „realizare” a guvernării ACUMPSRM:Au lansat versiunea în limba rusă a site-ului Parlamentului

Anterior și pagina web a Primăriei Chișinău a devenit disponibilă în limba rusă. Inițiativa a venit din partea reprezentanților Partidului Socialiștilor.