Guvernul condus de Maia Sandu a găsit de unde să economisească 500 000 de lei anual - de la foștii președinți ai Republicii Moldova. Astfel, Mircea Snegur, Petru Lucinschi, Vladimir Voronin și Nicolae Timofti vor rămâne fără birou, asistent personal și vor beneficia de mașini doar „la comandă”.

Prevederile se regăsesc într-un proiect Lege care va fi examinat mâine la ședința Executivului.

„Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. – Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.16–17, art.180), se modifică după cum urmează: 1) Articolul 12: la litera c), după cuvîntul „automobil” se completează cu cuvintele „la comandă”; litera f) se abrogă; 2) La articolul 14, după cuvîntul „automobil” se completează cu cuvintele „la comandă”; 3) Articolul 15 se abrogă. Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, se spune în document. 

În Nota Informativă este menționat că potrivit estimărilor, se vor face economii la bugetul de stat în sumă de 0,5 mln lei anual după ce foștii președinți vor rămâne fără birou, asistent și mașini.