Deputatul democrat Grigore Repeșciuc riscă să fie lipsit de dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.

Despre acest lucru anunță Autoritatea Națională de Integritate care precizează într-un comunicat de presă că faptele elucidate în presă, potrivit cărora un primar a încheiat în anii 2017 și 2018 contracte cu firmele soției s-au adeverit, urmare verificărilor Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Inspectoratul de Integritate al ANI a constatat că ex-primarul, care actualmente este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese semnând, în calitate de ales local, 5 contracte cu 2 firme conduse de soție.

Adițional, acesta a mai semnat și alte acte în conflict de interese, precum proceseleverbale ale ședințelor grupului de lucru pentru achiziții sau cu privire la evaluarea ofertelor. Prin urmare, subiectul controlului nu a respectat prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și anume:

➢ Nu a informat organul ierarhic superior (ANI) imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care s-a aflat de fiecare dată când a fost în situația de a lua o decizie în raport cu soția - în calitate de parte contractantă și participant la licitație.

➢ Nu s-a abținut de la semnarea actelor juridice/administrative și nu a soluționat aceste conflicte de interese, rezultate din relația cu soția.

În cadrul controlului, funcționarul a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și despre drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare. Exprimându-și punctul de vedere, acesta a menționat că, în calitate de președinte al grupului de lucru, s-a abținut de la vot pentru a nu genera conflicte de interese.

După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în acest caz, care este pasibil de contestare în instanța de contencios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita decăderea ex-primarului din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.