Procesul lent de renovare a instanţelor judecătoreşti, reorganizarea hărţii judiciare şi practici dubioase de adoptarea a deciziilor - sunt doar câteva dintre lacunele reformei judecătoreşti, în viziunea societăţii civile. Părerile au fost expuse la o masă rotundă organizată de către „IDIS Viitorul”. Ministerul Justiţiei spune că îşi propune să redreseze situaţia prin fortificarea independenţei sistemului judiciar şi responsabilizarea executorilor judecătoreşti, relatează Mesager.

„Reforma prevede accelerarea procesului de construcţie sau renovare a sediilor judecătoreşti, dar acest proces până în prezent derulează foarte lent. La fel, nu a fost reformată instituţia judecătorului de instrucţie în aşa numitul judecător pentru drepturi şi libertăţi, iar media autorizării privind demersurile privind arestul îl reprezintă circa 88 %, peste media europeană de 40-50 de procente”, spune Viorel Pârvan, expert juridic „IDIS Viitorul”.

„Încrederea cetăţenilor în justiţie este proastă şi un aspect ce deloc nu trebuie neglijat, costul justiţiei pentru cetăţeni a crescut. Partea pozitivă este că noi cumva am depăşit bariera asta de a oferi judecătorilor salarii mai bune, dar problema este că asta nu ne-a ajutat”, afirmă Galina Bostan, directoarea Centrului de prevenire a corupţiei.

Contactaţi de Moldova 1, reprezentanţii Ministerului Justiţiei au declarat că vor depune mai multe efortui pentru a redresa sitiaţia.

Măsurile sunt prevăzute în planul de acţiuni al Guvernului, supus consultărilor publice. Reformarea Curţii Supreme de Justiţie; fortificarea independenţei sistemului judiciar; sporirea gradului de responsabilizare a executorilor judecătoreşti şi fortificarea procedurii de control sunt printre principalele priorităţi. Ministerul îşi mai propune să instituiască un mecanism unic de stabilire a plăţilor notariale, să perfecţioneze mecanismul de control al averilor şi intereselor  şi să consolidarea rolul instituţiei Avocatului Poporului în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi Principiile de la Paris.