Începând cu 1 ianuarie, timp de trei luni, posesorii de automobile înmatriculate peste hotare sau în stânga Nistrului, indiferent de termenul de exploatare, le pot plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota stabilită pentru anul 2016, transmite IPN.

Potrivit Serviciului Vamal, pentru automobilele înmatriculate în străinătate este necesară prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei. Pentru vămuirea mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare în stânga Nistrului este necesară prezentarea în original a tuturor actelor în baza cărora mijlocul de transport a fost introdus în Republica Moldova. Perfectarea actelor vamale se va efectua la mai multe posturi vamale, iar lista acestora poate fi accesată pe pagina web a Serviciului Vamal.

Începând cu 1 aprilie 2017 este interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu numere de înmatriculare în stânga Nistrului în cazul conducătorilor care dețin permis de conducere al Republicii Moldova și domiciliază în dreapta Nistrului.

Totodată, mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 180 de zile în 12 luni consecutive. Vinieta pentru șapte zile constituie 4 euro, pentru 15 zile – 8 euro, pentru 30 de zile – 30 de euro, pentru 90 de zile – 90 de euro și pentru 180 de zile – 180 de euro. Dacă termenul de 180 de zile este depășit, conducătorii vor achita vinieta în mărime de 180 de euro pentru fiecare următoarele 180 de zile de aflare în Republica Moldova.

Sursa: IPN