Patru proiecte de mediu vor fi implementate în Republica Moldova cu susţinerea României, începând din toamna anului curent. Cele patru proiecte au fost aprobate spre finanţare în baza Protocolului III la Acordul dintre Republica Moldova şi România privind asistenţa tehnică şi financiară în valoare de 100 milioane de euro, relatează Radio Moldova Actualităţi.

Programele ce urmează să fie realizate în ţara noastră prevăd eliminarea surselor de poluare directă a apelor subterane prin conservarea sau lichidarea puţurilor deteriorate de apă de mare adâncime, restabilirea şi menţinerea ecosistemelor lacustre din lunca Prutului de Jos, parte componentă a zonei umede RAMSAR.

Totodată, cu susţinerea Guvernului României se preconizează să fie elaborate soluţii de adaptare la schimbările climatice pentru bazinul râului Bâc, precum şi de reducere a emisiilor de gaze prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor periculoase în Republica Moldova.