Agenția Proprietății Publice va trece din subordinea executivului în gestiunea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat vineri, 12 iulie, în două lecturi de parlament, comunică MOLDPRES.

Iniţiativa aparţine deputatului blocului ACUM Sergiu Litvinenco şi a fost criticată de democraţi.

Potrivit lui Litvinenco, pentru asigurarea implementării politicii statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, se consideră judicios ca organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului (APP) să fie în subordinea ministerului căruia i s-a încredinţat competenţa de elaborare a politicii în domeniu, şi anume Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

Astfel, repoziţionarea APP în subordinea MEI va permite ministerului  să  coordoneze şi să monitorizeze activitatea acesteia în scopul îmbunătăţirii performanţelor, prin asigurarea creării unor mecanisme de supraveghere a activităţii entităţilor economice cu capital de stat, implementarea mecanismelor pentru diminuarea riscurilor de corupţie şi dezvoltarea mecanismelor de control la nivel de entitate, inclusiv prin aplicarea procedurilor de management al riscurilor.

Anterior, Agenția Proprietății Publice avea statut de autoritate administrativă centrală aflată în subordinea Guvernului Republicii Moldova.