27 de ONG-uri au semnat un apel public către noua guvernare, apel prin care au cerut adoptarea Legii privind organizațiile necomerciale, îmbunătățirea mecanismului 2%, finanțare de stat transparentă a ONG-urilor, implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile 2018-2020. În total, ONG-urile au înșirat nouă doleanțe față de noua guvernare ACUM - PSRM.

Cele 27 de organizații ale societății civile și-au exprimat satisfacția în privința faptului că în Republica Moldova că a luat sfârșit incertitudine cu privire la legitimitatea Guvernului și că a avut loc transferul pașnic al puterii.

„Declarațiile noului Guvern privind fortificarea democrației, reformarea justiției și combaterea corupției sunt deosebit de încurajatoare și sperăm mult că acestea se vor materializa în reforme reale”, menționează ONG-urile.

Organizațiile semnatare și-au manifestat speranța că noua majoritate parlamentară și noul Guvern vor crea condițiile necesare pentru dezvoltarea societății civile din țară și vor facilita realizarea rolului ei în societate. În acest sens, au îndemnat noile autorități să întreprindă următoarele:

  1. asigurarea implementării eficiente a Strategiei de dezvoltare a societății civile 2018-2020;

  2. sporirea transparenței procesului decizional, în special la nivelul Guvernului și Parlamentului, implicarea organizațiilor societății civile în elaborarea principalelor documentele de politici. Excluderea practicii defectuoase de adoptare a proiectelor de legi și altor acte normative, inclusiv modificarea acestora, fără asigurarea consultărilor publice cu toate părțile interesate;  

  3. adoptarea în lectură finală a proiectului Legii cu privire la organizațiile necomerciale, în versiunea curentă (după prima lectură);

  4. îmbunătățirea mecanismului 2% și a celui cu privire la filantropie și sponsorizare, în sensul înlăturării barierelor tehnice nerezonabile și încurajării contribuabililor să susțină sectorul neguvernamental;

  5. asigurarea finanțării de stat existente a ONG-urilor în bază de transparență și condiții egale;

  6. detalierea cadrului legal cu privire la antreprenoriatul social și cumpărarea serviciilor sociale;

  7. clarificarea procedurii privind contractarea de către autoritățile publice a serviciilor prestate de ONG-uri;

  8. investigarea obiectivă a atacurilor nefondate îndreptate împotriva organizațiilor societății civile, în vederea sancționării făptuitorilor și prevenirii unor fapte similare;

  9. Încurajarea și susținerea ONG-urilor în vederea promovării și apărării valorilor democratice în regiunea transnistreană, precum și elaborarea unor mecanisme de protecție al apărătorilor drepturilor omului de pe ambele maluri ale Nistrului.