Uniunea Avocaților din Republica Moldova a remis un memorandum Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Curții Supreme de Justiție, în care este vorba despre încălcarea drepturilor omului și a dreptului avocaților de a-și exercita liber profesiunea.

Uniunea Avocaților a atenționat instituțiile statutului asupra multiplelor cazuri de violări ale drepturilor și intereselor legitime ale omului, care tind să capete caracter sistemic.

Uniunea Avocaților constată că sunt frecvente cazurile aplicării selective a legii. Printre abaterile grave, uniunea le-a menționat: pornirea urmăririi penale după expirarea termenelor de prescriptive; reluările succesive ale urmăririi penale şi anularea fără nici o motivaţie a ordonanţelor de neîncepere a urmăririi;  aplicarea abuzivă a măsurilor preventive, sechestrarea bunurilor care nu au legătură cu cauza penală; scurgerile intenţionate a informațiilor din dosarele penale către presă cu scop de manipulare a opiniei publice; prezentarea publică a datelor persoanelor care sunt învinuite până a le fi stabilită vinovăția; examinarea imparțială a apelurilor și recursurilor avocaților de către Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție; aplicarea disproporționată a pedepselor penale, regimul inuman şi degradant de deţinere in special a persoanelor aflate în arestul preventiv; incadararea penală a faptelor civile; deficienţa sistemului de efectuare a expertizelor judiciare; încălcarea drepturilor avocatului și ale clientului la întrevedere ș.a.

În memorandum se menționează că chiar și avocaţii nu se află în siguranţă, fiindu-le pornite dosare penale pentru infracțiuni subiecte ale căror avocații nu pot fi (de exemplu, împotriva avocaților Veaceslav Țurcan, Maxim Belinschi a fost începută urmărirea penală în baza art. 3521 falsul în declarații). „Această normă din Codul penal face parte din categoria infracțiunilor contra autorităților publice și securității de stat, şi nu vizează infracțiunile din domeniul justiției.  Prin urmare, avocatul nicidecum nu poate fi subiect al acestei infracțiuni”, se subliniază în memorandum.  

Uniunea Avocaţilor notează cu părere de rău că legile nu sunt înţelese şi respectate de către acele autorităţi naţionale care persecută avocaţii.

„Avem speranţa că investirea în funcţie a Procurorului Genaral va contribui la eliminarea din practicile Procuraturii a acţiunilor care sunt contrare normelor legale şi aplicarea acestora în spiritul asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în spiritul principiului prezumţiei nevinovăţiei. Doar în asemenea caz vom asigura protecţia persoanei împotriva măsurilor abuzive, vom garanta libertatea individuală, vom stimulara căutarea adevărului de către autoritățile statului prin evitarea convingerii că persoana împotriva căreia se exercită o acțiune penală este vinovată”, se menționează în mesajul emis de către avocați.