În acest an la sesiunea de bacalaureat s-au înscris 17 754 de candidații, dintre care 2478 de candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare. Aceasta se va desfășura în perioada 4-21 iunie. Subiectul a fost discutat azi în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene (CNE).

La fel, în cadrul ședinței CNE a fost aprobată lista candidaţilor cărora li se acordă nota „10” (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat, din actuala sesiune, care au susținut, pe parcursul învăţământului general, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine.

Astfel, în acest an, 1008 elevi vor obține nota „10” (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat, în comparație cu 785 în 2018, 637 în 2017, 460 în 2016 și 229 în 2015.

Un alt punct pe ordinea de zi a fost evaluarea a 59 de dosare privind acordarea condiţiilor speciale de examinare, inclusiv 29 referitoare la examenul naţional de bacalaureat din 8 raioane/municipii și 30 – referitoare la examenele naţionale de absolvire a gimnaziului din 12 raioane/municipii. 

Procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale au fost stabilite în vederea acordării de şanse egale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale care au studiat în baza curriculei generale şi, care solicită condiţii speciale la examenele naționale de absolvire a ciclurilor de învăţământ gimnazial şi liceal.

La aceeași ședință, Comisia Naţională de Examene a aprobat listele nominale ale Comisiilor Republicane de Evaluare pentru fiecare disciplină de bacalaureat cu un număr de circa 550 de profesori evaluatori.

Candidații vor susține probele de examen în 92 de centre de bacalaureat, dintre care 30 de centre sunt instituite în municipiul Chișinău, iar 62 de centre în alte localități ale țării.

Verificarea lucrărilor de examen va fi efectuată în perioada 4-24 iunie. Rezultatele vor fi afişate în centrele de bacalaureat la data de 26 iunie 2019.

Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat, precum și orarul probelor pot fi accesate pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare: www.aee.edu.md