A fost lichidată o sursă de intoxicare cu alimente preparate de cetățeni ai Uzbekistanului în condiții improprii la piața centrală din Chișinău. Ei vor fi repatriați prin decizia comună a Biroului Migrație și Azil și ANSA, urmând să achite o amendă de 15 mii de lei.

Cei în cauză au închiriat un spațiu într-o piață comercială și preparau produse de patiserie în condiții antisanitare, dar și fără a avea un permis de ședere în scop de muncă.

Totodată, au fost stabilite mai multe nereguli: lipsa autorizației de amplasare și funcționare eliberate de organele competente, condiții antisanitare, spălătoria nefiind conectată la sisteme de aprovizionare cu apă, utilajul frigorific nu funcționa și nu era dotat cu termometru, produsele din carne și ouă nu dispuneau de acte ce ar confirma inofensivitatea și proveniența lor, etc.

Ca urmare a celor constatate, în privința acestora au fost emise decizii de returnare cu stabilirea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani.

În același timp, străinii au fost sancționați contravențional cu amenzi în sumă de 15 000 lei și au fost obligați să părăsească teritoriului țării în termen de 5 zile.

De către inspectorii ANSA pe marginea încălcărilor depistate urmează a fi adoptate decizii pe linia de competență, în conformitate cu legislația în vigoare.

Biroul migrație și azil atenționează că încadrarea ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini  atrage după sine sancționarea contravențională atât a angajatorilor cât și a cetățenilor străini.

Sesizează o ședere ilegală a străinilor pe întreg teritoriul țării la numerele de telefon:

Zona de Nord a țării: 0231-61996, 078740969

Zona Centru a țării: 022274018, 078900818

Zona de Sud a țării: 029947215, 078740962