Postul de televiziune RTR Moldova, care retransmite pe teritoriul Republicii Moldova canalul rusesc RTR, a fost avertizat public de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), pentru că practic nu difuzează emisiuni locale în limba română. Autoritatea audiovizuală a monitorizat postul de televiziune după sesizări depuse de telespectatori.

Șefa Direcției Monitorizare TV din cadrul Consiliului Audiovizualului, Victoria Cecan, a menționat că „postul de televiziune RTR a difuzat programe locale în limba română într-un volum procentual 0,10% la 26 februarie procente și 0,9% la 27 februarie, în celelalte zile volumul procentual al programelor locale în limba română a constituit 0%”: „Postul a comis încălcări, care stipulează că furnizorii de servicii media, au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.

Directorul general al RTR Moldova, Evgheni Sergheev, a declarat în ședință că o sesizare anonimă nu este un motiv pentru a monitoriza postul de televiziune. El nu s-a referit și la lipsa produselor mediatice în limba română.

Potrivit noului Cod al serviciilor media audiovizuale, furnizorii privați regionali de servicii media, așa precum este și RTR, sunt obligați să transmită zilnic cel puțin patru ore de produs local pentru fiecare serviciu, iar cel puțin 80 la sută din aceste programe trebuie să fie în limba română.

Sursa: Ziarul Național